Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla komt, voorlopig, goed weg met de opheffing van het beslag van 75 miljoen gulden. Dat stellen Norbert George, voorzitter van de Stichting Humanitaire zorg Curaçao (SHZC) en Peter van Leeuwen, voorman van stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc).

De stichtingen kondigen aan dat er ook over 2014 een dwangsom zal worden geëist. ,,Dit kan dus niet (meer) als een verrassing komen.”
Het derdenbeslag werd door deze stichtingen en een twintigtal bezorgde burgers opgelegd omdat zij vinden dat de Isla de uitstootnorm in 2013 heeft overschreden. Dit werd geconcludeerd op basis van een, door de stichtingen gevraagd, onderzoek van onderzoeksbureau TNO. De stichtingen zijn het niet eens met de meetlocatie in het rapport van 2008 van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) en lieten daarom hun eigen onderzoek doen op de, volgens hen, juiste locatie. Op basis van deze resultaten - die ver boven de door de rechter gestelde norm van 80 ?g per kubieke meter uitkwam - lieten ze beslag leggen. Onterecht, zo oordeelde rechter Maroeska Scholte gisteren.
Juist deze discussie over de meetlocatie blijkt de nekslag. SHZC stelt dat als er andere meetpunten waren gebruikt, op de begraafplaats en niet net ernaast zoals nu het geval is, er hogere concentraties dan de toegestane 80 microgram per kubieke meter waren berekend. Die stelling wordt door de StAB niet verworpen. Dat vormt volgens Scholte dan ook ‘een belangrijke aanwijzing dat de berekeningen van het TNO-rapport van 7 oktober niet uit de lucht zijn gegrepen alsmede dat in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het Hof geformuleerde verbod’.
De rechter benadrukt dat op elke plaats op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij, waar sprake is van een bijdrage van Isla van meer dan 80 microgram per kubieke meter aan de concentratie van zwaveldioxide, kan worden geconcludeerd tot overtreding van het verbod c.q. onrechtmatig handelen van Isla.
Toch kijkt Scholte niet naar dit TNO-rapport of naar de resultaten hiervan. Volgens haar bestaat er namelijk geen aanleiding om te twijfelen aan de uitkomsten van het StAB-rapport van 16 juni 2015. Daarom is de dwangsom van 75 miljoen gulden niet op te eisen en gaat het beslag van tafel.
De Isla is wel veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 32.066 gulden. Zodra deze zijn betaald aan de stichtingen moeten zij de beslagen binnen twee dagen opheffen. Ook heeft de rechter geoordeeld dat SHZC zich moet ‘onthouden van iedere verdere vorm van tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof van 12 januari 2010 jegens de Isla voor wat het jaar 2013 betreft’. De stichtingen en bezorgde burgers kunnen nog wel verder procederen door middel van een bodemprocedure. De stichtingen daarover: ,,SHZC, Smoc c.s. beraden zich of zij een bodemprocedure zullen starten om alsnog deze onduidelijkheid weg te nemen over het jaar 2013.”
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.