Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gerecht in eerste aanleg heeft gisteren een onderzoek gelast naar de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) in 2014 door de Isla-raffinaderij. Daarmee is rechter Pieter de Kort ingegaan op het verzoek van Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en de stichting Schoon Milieu Op Curacao (Smoc).

Beide stichtingen lieten weten ‘zeer tevreden’ te zijn met de beschikking. Opvallend is dat twee instellingen het onderzoek gaan doen: de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) en TNO.
Vier deskundigen moeten vaststellen of de normen vorig jaar zijn overschreden in de wijken benedenwinds van de Isla. Vorig jaar werd er al onderzoek gedaan naar de uitstoot in het jaar 2013. Naar aanleiding daarvan hebben SHZC en Smoc samen met bezorgde bewoners beslag gelegd voor 75 miljoen gulden bij onder andere de raffinaderij en de energiecentrale CUC. Het Gemeenschappelijk Hof had in 2010 dit bedrag vastgesteld als dwangsom voor overschrijding van de norm van 80 ug/m3. Vandaag doet de rechter uitspraak in het kort geding dat Isla heeft aangespannen tegen het beslag.
Omdat tijdens de zitting bleek dat beide partijen het niet eens waren over de te benoemen deskundigen heeft de rechter ervoor gekozen vier deskundigen te benoemen. Twee deskundigen zijn verbonden aan StAB en twee aan onderzoeksinstituut TNO. De onderzoekers namens StAB, Feringa en Weemaes, zijn dezelfde die het onderzoek naar de uitstoot in 2013 hebben gedaan. De milieugroepen hebben TNO nieuw onderzoek laten doen over 2013, omdat ze het niet eens waren met de onderzoekslocaties. Rechter De Kort heeft daarom TNO-onderzoekers Duyzer en Van Ratingen toegevoegd aan het onderzoek over 2014. Beide onderzoeken worden in principe apart gedaan, maar de rechter heeft geen bezwaar tegen samenwerking: ,,Onnodig dubbel werk dient uiteraard zo veel mogelijk te worden voorkomen.”
Het onderzoek moet in juni 2016 zijn afgerond. De resultaten kunnen van belang zijn voor de vraag of Isla, zoals de milieustichtingen stellen, in 2014 onrechtmatig heeft gehandeld en het door het Gemeenschappelijk Hof in januari 2010 aan Isla opgelegd verbod op overschrijding van de norm heeft overtreden. Zowel StAB als TNO krijgen 50.000 euro als voorschot op de kosten van het onderzoek. Die bedragen moet de Isla binnen twee weken betalen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).