Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In 2013 en 2014 zijn 19 dammen bekeken en aangepakt door het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN). In 2013 is er een plan gemaakt met daarin een lijst van dammen die geprioriteerd zijn om op te knappen.
De minister van GMN, Ben Whiteman (PS), geeft in antwoord op vragen van Statenlid Amerigo Thode (MFK) over de staat van de dammen op Curaçao en meer specifiek op Santa Martha, aan dat dit plan 2013 nog niet in uitvoering is.

,,Er ligt een bestek bij Financiën om drie projecten goed te keuren, te weten in Zapateer, Kabouterbos en Kas Grandi. In 2013 was een bedrag van 321.000 gulden, en in 2014 een bedrag van 321.531 gulden begroot. Deze bedragen zijn nog niet door Financiën goedgekeurd”, zo staat in het antwoord aan Thodé.
De drie projecten omvatten waarschijnlijk meerdere dammen, want dit blijkt ook uit het voorbeeld van de minister met betrekking tot het gebied Santa Martha. Hij legt uit dat in dit gebied twee waterstroomgebieden zijn, te weten Rio Magdalena en Santa Cruz. Deze twee stroomgebieden bevatten in totaal 98 dammen, waarvan er 72 in de laatste 20 jaar zijn opgeknapt. In 2013 zijn er nog twee dammen in Santa Martha verbeterd. Thode vroeg specifiek naar Santa Martha, omdat hij na een bezoek aan Bándabou door bewoners gewezen werd op de slechte staat van enkele dammen daar. Curaçao telt over het hele eiland, alles bij elkaar 1.290 dammen. In de laatste 20 jaar heeft de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), 842 dammen opgeknapt. De overige dammen die nog na 2010 opgeknapt moeten worden zijn opgenomen in een apart register en worden als zodanig als eerste aangepakt, aldus de minister. Hij wijst er overigens op dat planten en bomen in de dammen niet schadelijk zijn omdat deze zorgen voor infiltratie van het water. Erosie is juist niet goed, en het is ook niet goed als de dam te veel gevuld is met aarde. In het antwoord wordt verder uitgelegd dat het werk relatief specialistisch is waar een uitvoerder van werkzaamheden in elk geval materieel voor nodig heeft, zoals een bulldozer.
Uit het plan 2013 kan opgemaakt worden dat er voor de werkzaamheden vaak een aanlegvergunning vereist is van Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning. Verder moet de dam droog zijn om eraan te kunnen werken. Soms gaat het om asfalteren, soms om uitdiepen van de dam. Het blijkt dat woningbouw in de weg staat, zoals bij Kas Grandi, en bij Muizenberg en Dam Roj Indjan (Comanchestraat) waar auto’s door de dam rijden.
De dam van Malpais vormt een gevaar, zo blijkt uit het stuk van 2013: ,,Deze dam heeft een scheur parallel lopend aan de dam. Dit is een gevaar voor de stabiliteit van de dam en de dam kan doorbreken als er water in staat. De manier waarop de dam op dit moment scheuren vertoont, geeft aan dat de fundering kapot is.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.