Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gisteren in een brief aan premier Ben Whiteman (PS) het eerdere aanbod herhaald om vanuit Nederland ondersteuning te bieden bij het oplossen van de milieusituatie rond de Isla.


De bewindsman geeft daarmee gehoor aan de twee weken geleden door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen motie van SP en D66. Daarin werd Plasterk verzocht ‘proactief samen met Curaçao scenario’s te ontwikkelen op basis waarvan binnen afzienbare tijd een besluit door Curaçao kan worden genomen om het probleem van de Isla-raffinaderij duurzaam op te lossen’.
In zijn brief aan Whiteman brengt de minister de zorgen over die de Kamer tijdens de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties - overigens voor de zoveelste keer - heeft uitgesproken. Plasterk verwijst naar de motie, maar maakt geen melding van de daarin opgenomen overwegingen, namelijk dat ‘de raffinaderij zeer vervuilend is, met schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu van mensen’ en ‘dat deze problematiek al decennia voortduurt en dat Curaçao dit niet alleen kan oplossen’.
Waar de Kamer vindt dat de regering in Willemstad te laks optreedt, lijkt Plasterk deze juist te complimenteren: ,,Ik ben mij ervan bewust dat uw regering druk doende is het door u gekozen voorkeursscenario van modernisering van de raffinaderij vorm te geven. Dat de in de Kamer bestaande zorgen door u worden gedeeld, heb ik mogen ervaren in het gesprek dat ik onlangs met u had in Den Haag”, aldus de brief aan Whiteman.
Plasterk spreekt van een ingewikkeld vraagstuk: ,,Naast aspecten van milieu en gezondheidszorg, spelen ook sociale, economische en financiële factoren een belangrijke rol. In lijn met de motie wil de Nederlandse regering u expliciet steun en expertise aanbieden bij het uitwerken van de plannen en het tegengaan van de overlast, zoals dat in het verleden ook al is gebeurd.”
De bewindsman voegt er aan toe ‘te benadrukken op geen enkele wijze afbreuk te willen doen aan de autonome verantwoordelijkheid van Curaçao op dit beleidsterrein’. Plasterk brengt de komende dagen een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk waarbij hij ook Willemstad zal aandoen. Hij stelt Whiteman voor bij die gelegenheid ‘de manier te verkennen waarop Nederland concreet zou kunnen helpen om te komen tot een duurzaam scenario voor de raffinaderij en de inwoners van uw land’.
Een verdergaande motie van D66 en SP waarin Plasterk werd opgeroepen de druk op de Curaçaose regering op te voeren om een einde te maken aan de normoverschrijdingen door de Isla werd door de regeringspartijen VVD en PvdA weggestemd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.