Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit onderzoek van het bureau Vitens Evides International, dat onderzoek deed bij Aqualectra naar het lekverlies ofwel ‘non revenue water’ (NRW) in 2012-2013, is naar voren gekomen dat een aanzienlijk deel van het verlies komt door de zogenoemde ‘apparent losses’, oftewel administratieve verliezen. Het gaat hier vooral om illegaal gebruik van water door particuliere huishoudens.
Het lekverlies werd vastgesteld op een kostenpost van 30 miljoen gulden (3,5 kubieke meter) per jaar. Met het aanpakken van illegaal waterverbruik zou binnen twee jaar tijd een bedrag van 13,5 miljoen gulden per jaar terugverdiend kunnen worden. En dat is gunstig, zo concluderen de onderzoekers: ,,Hiermee wordt de leencapaciteit van Aqualectra aanzienlijk beter, omdat de meeropbrengst een investering van 185 miljoen gulden kan financieren (afschrijving 30 jaar tegen 6 procent rente).”
Hoewel de regulator Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U), die de opdracht gaf voor het onderzoek, in persberichten wel het een en ander uit het onderzoek bekend heeft gemaakt, ligt het echte volledige onderzoek nu bij de Staten voor behandeling vandaag.
Om het probleem van de administratieve verliezen op te lossen moet het nutsbedrijf ‘huis-aan-huis’-onderzoek verrichten en daarbij aansluitleiding en meteropstelling controleren en mogelijke (tweede) illegale aansluitingen en illegaal verbruik opsporen. Want, zo wordt in het onderzoek geconcludeerd, het illegaal verbruik moet niet onderschat worden. Vitens Evides: ,,Er moet nader onderzoek uitgevoerd worden naar het gedrag van huishoudelijke consumenten die een verbruik hebben van kleiner dan 5 kubieke meter per maand. Ook verbruikers met nul verbruik moeten op illegaal verbruik gecontroleerd worden. Een aspect dat niet onderschat moet worden. In een steekproef in het wijkmetergebied Tera Kòrá was bij 17 van de 72 aansluitingen met status ‘nul verbruik’ en ‘cut off’, illegaal verbruik geconstateerd. De bovengenoemde maatregelen vragen veel meer veldkennis en management van de aansluitingen oftewel consumenten van Aqualectra dan nu het geval is.”
De potentiële opbrengst van het reduceren van apparent losses met 1,1 kubieke meter per jaar bedraagt circa 13,5 miljoen gulden per jaar, op basis van een gemiddeld tarief van 12,50 gulden per kubieke meter, zo rekent Vitens Evides voor. Het is gunstiger om de apparent losses aan te pakken, want het oplossen van de real losses (de technische lekverliezen) kosten meer geld en tijd. ,,Een deel van de NRW, de real losses, vereist additionele capaciteit van de nog aan te leggen productie-installaties, die noodzakelijk zijn om de installaties op Mundo Nobo te vervangen. Voor het terugdringen van de real losses dienen bovendien leidingen te worden gesaneerd. Dit zal veel meer tijd kosten. In een jaar tijd kan Aqualectra door middel van NRW-analyse in alle aangelegde wijkmetergebieden vaststellen in welke delen van het distributienetwerk de real losses het hoogst zijn. Op basis van dit inzicht kan een selectief vervangingsprogramma worden opgesteld”, zo stelt het onderzoeksbureau vast.
Met de opgedane kennis heeft het adviesbureau vastgesteld dat de NRW binnen twee jaar onder een niveau van de 20 procent (17 procent) kan worden gebracht door vooral de hoge administratieve verliezen (apparent losses) met 70 procent terug te dringen. ,,In 10 jaar tijd kan de NRW circa 11 procent bedragen door middel van selectieve vervanging van leidingen, waardoor de technische verliezen (real losses) gehalveerd worden”, aldus het onderzoeksbureau.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.