Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Eigenaar Willy Maal van Oostpunt, die al decennia wacht op toestemming voor de ontwikkeling van een deel van het gebied zo groot als Nederlands Sint Maarten, heeft deze week zijn beklag gedaan bij het Land Curaçao en een waarschuwing gestuurd voor mogelijke ingebrekestelling in verband met het maar uitblijven van groen licht.
Daarbij dreigt hij opnieuw met een forse schadeclaim. Eerder al kreeg Maal claims toegewezen. Indien het land, althans bepaalde ministeries, door het negeren van de overeengekomen afspraken om de nadrukkelijk met Maal overeengekomen grootst mogelijke voortvarendheid in het tot ontwikkeling laten brengen van Oostpunt blijven frustreren of traineren, zal Maal geen andere keus hebben dan stappen te ondernemen om schadevergoeding te eisen wegens wanprestatie van het Land Curaçao.
Het is al 22 jaar na het eerste vonnis in 1993; 17 jaar na het tweede vonnis in 1998; 16 jaar na het eerste schadevonnis in 1999; alsmede al 5 jaar na de met een ruime meerderheid van de volksvertegenwoordiging overeengekomen zogeheten ‘Vaststellingsovereenkomst’ in 2010. Uitgangspunt van ook de overheid zelf was in deze overeenkomst dat er grootschalige duurzame projectontwikkeling zou komen op delen van het braakliggende Oostpunt.
In een schrijven aan de overheid van 20 oktober jongstleden is duidelijk gemaakt dat het schadebedrag aanzienlijk hoger zal zijn dan voorheen, alsmede dat het aspect planschade zal worden meegenomen, dat niet beperkt zal blijven tot het destijds aangezegde bedrag van 66 miljoen gulden, naast de eerder al per vonnis in 1999 vastgestelde schade. Maal laat weten erop te vertrouwen dat de regering de ministeries hier duidelijk op wijst en dat de verplichtingen worden nagekomen.
De overheid heeft, naast de diverse vonnissen in de zaak-Oostpunt, ook vanuit de genoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ van augustus 2010 harde verplichtingen jegens Maal, en het zorgdragen voor voortvarendheid in de EOP-wijzigingen (Eilandelijk Ontwikkelingsplan), conform afspraken en goedgekeurde rapporten.
Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) laat het Antilliaans Dagblad desgevraagd weten ‘dat er een wetsontwerp ligt dat het gebruikelijke traject doorloopt’. Maar Maal vreest bewuste vertraging. Zo is het is al een jaar geleden (SEP 2014) dat er adviezen zijn gevraagd aan de Sociaal Economische Raad (SER), alvorens een advies aan de Raad va Advies (RvA) te verzoeken. Zelfs de SER beklaagde zich in het eindrapport over de vertraging.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.