Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De gesprekken tussen de stichtingen Clean Air Everywhere (CAE), Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) en de overheid over de luchtvervuiling vanaf het Isla-terrein hebben niets opgeleverd. Op de vierde zitting van het kort geding van de organisaties en enkele burgers tegen het Land Curaçao kwamen de eisers tot de conclusie dat rechter Peter van Schendel nu toch maar met een vonnis moet komen.
De rechter stuurde de partijen tot nu toe steeds naar de onderhandelingstafel omdat de overheid beloofde maatregelen te zullen nemen. Ondanks een positief begin bleken de vijf gesprekken niets op te leveren, zei advocate Sandra in ’t Veld op de zitting: ,,Uit niets blijkt dat de overheid de urgentie van de situatie ook maar enigszins onderkent.” Afspraken en toezeggingen werden ‘keurig vastgelegd in de notulen’, maar resultaat heeft het niet opgeleverd.
In ’t Veld somde de toezeggingen op: een vervolgonderzoek naar de beruchte groene stof die in de wijken onder de rook van de Isla neerdaalt, een informatiefolder over de omgang met de stof, een onderzoek naar het affakkelen en het stoppen daarvan, het beschikbaar stellen van emissierapporten, een haalbaarheidsstudie naar een gezondheidsonderzoek en een plan van aanpak voor de verbetering van bedrijfsprocessen. Aan geen van deze punten is volledig voldaan. ,,De enige conclusie die getrokken kan worden na deze vier maanden van overleg is dat het nu wel 100 procent duidelijk is dat er, zonder dat de rechter ingrijpt, helemaal niets wezenlijks gaat veranderen.”
De eisende partijen beschuldigen de overheid van onwil. Rapporten blijven onder het stof liggen en voor onderzoek is geen geld. Maar onderzoek naar vuil zwemwater in het zwembad van Brievengat kreeg wel prioriteit na een klacht ‘door één bezoeker’, aldus In ’t Veld. Voor CAE, Smoc en de eisende burgers is de maat vol.
Naast de eis om een einde te maken aan de vervuiling en het starten van onderzoeken wijzen zij ook op een vorige week door de Tweede Kamer aangenomen motie. Daarin wordt geconstateerd dat Curaçao het probleem niet alleen kan oplossen en dat Nederland moet helpen met ‘scenario’s te ontwikkelen’ voor een duurzame oplossing.
De conclusie van In ’t Veld is dat minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur ‘handelt in strijd met alle internationale normen’ en de bescherming van de gezondheid van de bevolking niet serieus neemt. ,,Ondanks dat er nu al weer vier maanden zijn verstreken moet er geconstateerd worden dat de noodsituatie die aanleiding was om dit kort geding te beginnen gewoon voortduurt. Dit kan en mag niet getolereerd worden.”
Rechter Van Schendel wordt gevraagd om in ieder geval ervoor te zorgen dat duidelijk wordt wat er in de groene aanslag zit en wat er gedaan kan worden aan het structurele affakkelen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.