Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dynaf Caribbean en Maxwell Silver Corporate Finance, professionals in de bouw van zonne-energiecentrales hebben in samenwerking met het Amerikaanse Quanten LLC. een ontwerp gemaakt van een Solar Park op Curaçao.


Deze bedrijven zouden dit ontwerp graag willen toelichten in de Statencommissie van Economische Ontwikkeling belast met energiezaken. Dit blijkt uit een brief die verzonden is aan de Statenvoorzitter Mike Franco en voorzitter van de genoemde commissie Alex Rosaria (Pais). Het verzoek voor een presentatie is gehonoreerd en zal plaatsvinden op vrijdag 9 oktober.
In de brief wordt uitgelegd: ,,Quanten LLC, heeft in nauwe samenwerking met de US State Department (het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken) en het overzeese private investeringsbedrijf (Overseas Private Investment Cooperation, OPIC), een Solar Park ontwikkeld, speciaal voor Curaçao. Het aanbod is uniek in zijn opzet, prijs en financiering. Het park zal een toegevoegde waarde zijn voor Curaçao en de plannen voor een nieuwe energiemix die zal bijdragen aan een beter internationaal imago op het gebied van duurzame energie. Dit kan weer leiden tot het aantrekken van nieuwe investeerders. Het Solar Park zal ook een positieve impact hebben op de lokale werkgelegenheid.”
Het gaat om een 10 of 20 Megawatt (Mw) energiepark voor gebruik door Aqualectra, zo blijkt uit de aangeboden plannen. Het project is in de vorm van Design, Build and Operate en Quanten heeft al medewerking toegezegd gekregen van het US State Department voor de export van energietechnologie naar Curaçao. De kosten voor een 10 Mw Solar Farm bedragen 24,7 miljoen dollar over 20 jaar en voor een 20 Mw Solar Farm, 49,4 miljoen dollar verspreid over 20 jaar. Quanten zal voor het project een lokaal bureau openen voor onderhoud en technisch onderhoud en zal zoveel mogelijk lokale werknemers inhuren tijdens de bouw, zo wordt beloofd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).