Van onze redactie
Willemstad - ,,De begroting voor 2016 zit gedegen in elkaar””, meldt het College financieel toezicht (Cft) over de eerder deze maand door minister José Jardim tijdig ingediende landsbegroting van Curaçao.


Het Cft had op de ontwerpbegroting 2016 een aantal aanbevelingen met name gericht op de neerwaartse bijstelling van de gehanteerde economische groei en een meer realistische kapitaaldienst. De regering heeft echter rekening gehouden met de aanbevelingen van het Cft en de Raad van Advies (RvA) en de begroting hierop bijgesteld, waardoor de begroting op orde is. Het Cft heeft de tweede rapportage over de begrotingsuitvoering van de eerste zes maanden 2015 beoordeeld. ,,Het beeld ziet er conform rapportage vooralsnog positief uit.” De begroting zou 2015 met een positief resultaat sluiten dat grotendeels gereserveerd zal worden voor economisch moeilijkere tijden. Het doel van deze reserve is om te voorkomen dat een mogelijke tegenvaller direct leidt tot additionele bezuinigingen. De reserve zal echter naar verwachting al direct ingezet moeten worden omdat er nog geen oplossing is voor de tekorten bij de sociale fondsen. Er zijn wel maatregelen getroffen om de tekorten op de sociale fondsen meerjarig op te lossen, maar onder andere vanwege vertraagde invoering leveren deze voor 2015 nog niet de verwachte besparingen op.
Het Cft heeft tijdig de ontwerpbegroting voor 2016 ontvangen en hierop geadviseerd. De belangrijkste conclusies waren dat de kapitaaldienst moeilijk uit te voeren was en dat daarnaast de economische groeiverwachtingen van de regering te optimistisch waren. ,,Voorzichtigheid in de ramingen is geboden omdat het Cft nog altijd een aantal risico’s ziet voor de meerjarige begroting, zoals de aanhoudende tekorten bij de sociale fondsen en een aantal noodlijdende overheidsentiteiten.” Het Cft heeft begrepen dat de regering van Curaçao de economische groeiramingen neerwaarts heeft bijgesteld en daarnaast de kapitaaldienst heeft heroverwogen. ,,Daarmee zijn de belangrijkste aanbevelingen overgenomen en acht het Cft de begroting realistisch.” De beheersmaatregelen voor de personele lasten vormen daarbij een wezenlijk onderdeel van de eerder door de regering overeengekomen maatregelen tot meerjarige houdbaarheid van de overheidsfinanciën.
Het College heeft in de laatste week van september een bezoek gebracht aan Curaçao. Daar hebben de leden onder aanvoering van voorzitter professor Age Bakker gesproken met de gouverneur, de ministerraad, de minister van Financiën en de financiële commissie van de Staten. Ook heeft het College overleg gevoerd met verschillende stakeholders. Werkbezoeken hebben plaatsgevonden bij energiebedrijf Aqualectra, C-Post International (C-Post) en havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA). Ten slotte is er een kennismaking geweest met de bankiersvereniging.
Op pagina 10
Overheids nv’s en
SVB onder de loep


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.