Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Multi Disciplinaire Project Team (MDPT), dat zich bezighoudt met de modernisering van de Isla-raffinaderij, heeft het bedrijf Poten & Partners de opdracht gegeven om een openbare aanbesteding te houden voor de constructie, financiering en exploitatie van een ‘natural gas terminal’ op Curaçao.
Dat heeft Werner Wiels, voorzitter van het MDPT, desgevraagd tegenover deze krant bevestigd, nadat het Antilliaans Dagblad over de aanbesteding voor de gasterminal werd getipt. Met de bouw van de gasterminal bij Bullenbaai zou de Isla-raffinaderij al voordat het leasecontract met de lokale overheid in 2019 verstrijkt, over kunnen gaan tot het gebruik van gas dat milieuvriendelijker is. ,,De regering heeft vanaf het begin als voorwaarde voor de modernisering gesteld dat de raffinaderij aan de internationaal geldende milieunormen moet voldoen. Gas is schoner voor het milieu, dat is ook de reden waarom er is gekozen om bij de modernisering van de Isla gas als brandstof te gaan gebruiken”, aldus Wiels tegenover deze krant. In een recente presentatie van het MDPT over de toekomstplannen voor de Isla-raffinaderij aan de regering is de positieve impact van gas op het milieu in tabellen weergegeven. Deze krant heeft een kopie van die presentatie in haar bezit gekregen.
De nieuw te bouwen gasterminal bij Bullenbaai staat via pijpleidingen in verbinding met de raffinaderij. De Isla-raffinaderij kan met de bestaande installaties gemakkelijk overschakelen van olie op aardgas, aldus een deskundige tegenover deze krant. Het plan is dat schepen bij de nog te bouwen gasterminal bij Bullenbaai kunnen aanleggen om gas te leveren of in te laden. Niet alleen de Isla-raffinaderij maar ook de leveranciers van utiliteiten aan de raffinaderij zoals de BOO/CRU en Aqualectra zullen overschakelen op gas, aldus een bron tegenover deze krant.
De Isla-raffinaderij en vakbond Petroleum Workers Federation Curaçao (PWFC) hebben in het verleden verklaard dat de groene aanslag niet door de raffinaderij maar door de BOO wordt veroorzaakt. De PWFC deed die verklaring nog vorige week in deze krant. Met het overschakelen op gas zou het euvel van de groene aanslag op termijn opgelost kunnen worden. De gasterminal is ook bedoeld om huishoudens van gas te voorzien. In gesprek met deze krant bevestigde Arthur Con, directeur van Fundashon Kas Popular (FKP) dat de stichting gesprekken heeft gevoerd met investeerders die geïnteresseerd zijn in de aanleg van de gasterminal. ,,Daarbij is er ook over gesproken dat, in het geval er pijpleidingen van Bullenbaai naar de raffinaderij worden aangelegd voor het gas, er een aftakking komt voor de circa 4.000 te bouwen FKP-woningen bij Wechi. FKP is voorstander van een centrale gasvoorziening voor haar woningen, zo hebben wij dat aan de Moontjeweg en Kaya Triangel al gerealiseerd”, aldus Con.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.