Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Orco Groep kreeg als kandidaat-koper van Rif Resort Hotel, het huidige Marriott Resort, 13 plusjes van de begeleidingscommissie, terwijl Lionstone er 8 kreeg. Ook het ministerie van Financiën, dat een eigen beslissingsmatrix opstelde, gaf Orco meer plusjes (12) dan Lionstone (7).
Voor het ministerie scoorde Lionstone - die niet werd gekozen tot zogeheten ‘preferred negotiating partner’ - zelfs een min voor het criterium ‘concurrentie en marktverhoudingen’; waarschijnlijk omdat de hoteleigenaarsgroep al drie resorts heeft op Curaçao (Hilton, Sunscape en Floris).
Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de beleidsdirecteur Financiën aan minister José Jardim van Financiën en andere stukken, waaronder een beslisdocument van de ministerraad, dat gisteren tijdens een persconferentie werden verspreid door het Statenlid Gerrit Schotte van oppositiepartij MFK.
Schotte is het er wel mee eens dat Rif Resort wordt verkocht, ‘maar niet zonder meer’. Hij stelt dat de regering niet transparant is en bewust informatie achterhoudt voor het parlement en de Statenleden, en vreest dat de Curaçaose bevolking opnieuw het slachtoffer wordt van een verkeerde keuze ten aanzien van het hotelcomplex te Piscadera. Hij verwijt Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) het werk van de parlementariërs onmogelijk te maken door tegen te werken als de oppositie de regering aan de tand wil voelen.
De facto komt het betoog van de MFK-leider erop neer dat de regering bewust niet heeft gekozen voor Lionstone, hoewel deze groep naar het oordeel van Schotte een veel beter bod heeft uitgebracht. En en passant stelt hij dat de speciaal voor deze ingewikkeld verkoop door de commissie ingehuurde internationale broker Ackman-Ziff in New York door minister Jardim bewust aan de kant zou zijn gezet.
Dit laatste komt in de officiële stukken niet terug. Integendeel, in een schrijven van juli 2015 van advocatenkantoor HBN Law namens de commissie aan Jardim staat dat de bestaande bemiddelingsovereenkomst met Ackman-Ziff is ‘gecontinueerd’. Daarin staat ook expliciet dat Lionstone nog altijd meedingt.
Want de preferred negotiating partner-status voor Orco houdt concreet in dat Orco ‘een onderhandelingsvoorsprong van zes weken krijgt’. ,,Indien om wat voor reden dan ook deze voorsprong niet wordt benut, krijgt ook de Lionstone-groep de gelegenheid zich aan de onderhandelingstafel te voegen.” Dit is om de druk op de ketel te houden en de machtspositie van de koper te minimaliseren. Lionstone kan al spoedig een rol krijgen, omdat de minister en daarmee de ministerraad eind juli op de hoogte werden gesteld.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.