Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gerecht heeft de vijf betrokkenen bij de moord op Nikita Attaf en Shendrick Randt die door schoten om het leven werden gebracht op 16 maart van dit jaar bij Bullenbaai, gevangenisstraffen opgelegd van 25, 20, 8, 4 en 4 jaar. Er is bovendien een schadevergoeding toegekend van in totaal 60.320 gulden.
Tegen hen was door het Openbaar Ministerie (OM) respectievelijk 30, 28, 8, 7 en 6 jaar gevangenisstraf geëist en een schadevergoeding van in totaal voor beide families 81.500 gulden.
De hoogste straf is gegeven aan de op Curaçao geboren 25-jarige N. ‘Lupo’ H., gevolgd door de in Colombia geboren 28-jarige J. ‘Patso’ of ‘Russo’ F-F.
De drie andere veroordeelden in deze zaak waren niet direct bij de moord betrokken, maar wel medeverdachten in het plegen van twee overvallen en het witwassen van vijftien buitgemaakte horloges bij de familie Attaf. Het gaat respectievelijk om de 23-jarige B. ‘Gacháko’ of ‘Russo’ V-G., de 20-jarige F. V-F. en de 23-jarige R. V-F. Alle drie de mannen zijn in Colombia geboren.
Het vonnis van N. ‘Lupo’ H. telt maar liefst 38 pagina’s. De lange gevangenisstraf wordt daarin als volgt gemotiveerd: ,,De verdachte heeft zich in een korte periode schuldig gemaakt aan een reeks van ernstige delicten. De verdachte heeft samen met anderen een gewelddadige overval gepleegd in een woning. Bij deze overval zijn de slachtoffers met wapens bedreigd en met tiewraps vastgebonden. Dit alles vond plaats in het bijzijn van jonge kinderen. De verdachte vervulde hierbij een leidende rol, net als bij het witwassen van de buit. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal en het voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid wapens en munitie. Verboden wapenbezit levert een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen op, hetgeen is gebleken uit het feit dat de verdachte met een van die wapens twee jonge mensen op koelbloedige wijze door het hoofd heeft geschoten en hun lichamen in de kunuku heeft achtergelaten. Het gerecht rekent het de verdachte zwaar aan dat hij daarna nog marihuana van de omgebrachte slachtoffers heeft afgenomen. De verdediging heeft het gerecht verzocht een nader psychiatrisch rapport over de verdachte te laten opmaken alvorens vonnis te wijzen. Dit verzoek wordt afgewezen. De psychiater heeft zich duidelijk uitgelaten over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Bij de vast te stellen duur van de straf neemt het gerecht in ogenschouw dat de verdachte 24 jaar oud is en een first offender.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).