Door Kim Sambo
Willemstad - Nadat de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) jaren fors minder klanten heeft gehad vanwege een miljoenenclaim die door drie Cubaanse arbeiders ‘wegens moderne slavernij’ werd opgelegd en in 2008 ook door het gerecht in de Verenigde Staten werd toegewezen, is er nu eindelijk een doorbraak in de zaak: de regering van Curaçao heeft gisteren een schikking getroffen met de Cubanen.

cdm

Hoewel het bedrag dat is overeengekomen niet bekend kan worden gemaakt vanwege een ‘Non Disclosure Agreement’, melden welingelichte bronnen tegenover het Antilliaans Dagblad dat het gaat om een bedrag dat aanzienlijk lager ligt dan het oorspronkelijke bedrag van 80 miljoen dollar dat later wegens rente is opgelopen tot 120 miljoen dollar. Volgens informatie waar deze krant over beschikt heeft CDM via de aandeelhouder een manier gevonden om zelf een deel van de schikking te betalen. Waar het overige deel vandaan komt, is vooralsnog onduidelijk. 

Door de schikking die nu is getroffen, wordt de weg vrijgemaakt voor het weer accepteren van allerlei internationale cliënten, met name afkomstig van de Amerikaanse markt en kan tevens gezocht worden naar een strategische partner voor CDM. Door de claim weken klanten jarenlang af van Dok omdat er beslag werd gelegd op het geld dat CDM voor geleverd werk zou moeten krijgen. Dit heeft gedurende een lange periode de ontwikkeling van Dok gehinderd, maar nu kan er eindelijk uitgekeken worden naar een rooskleurige toekomst en kan Dok worden uitgebouwd tot een maritiem centrum. De maritieme sector is een van de economische pilaren van het eiland, die in de jaren voor de claim veel deviezen genereerde. Het werd gezien als de sector waar de meeste groei in zat en die de meeste banen creëerde.
Damen Shipyards, een Nederlands scheepsbouwconcern, is volgens de informatie waar deze krant over beschikt nog steeds een optie als strategische partner voor CDM. Naar verluidt hebben onlangs gesprekken plaatsgevonden tussen minister Stanley Palm (PAIS) van Economische Ontwikkeling en Damen waarbij werd aangegeven dat het scheepsbouwconcern - met een vestiging op Curaçao - nog steeds geïnteresseerd is. Ook in de jaren dat de claim van de Cubanen Dok teisterde, was Damen geïnteresseerd, maar eiste als voorwaarde dan wel gehele vrijwaring van deze claim. Nu zullen de onderhandelingen tussen de regering en Damen opnieuw worden geopend waarbij wordt gekeken of Damen als strategische partner nog steeds Curaçao het beste biedt, of dat er moet worden gekeken naar een andere mogelijkheid.
Minister Palm wilde gisteren geen commentaar leveren, maar liet desgevraagd wel weten vanochtend om 11.00 uur een persconferentie te zullen houden waarbij hij meer informatie over de zaak zal geven.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).