Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens de opening van het Statenjaar 2016-2017 heeft gouverneur Lucille George-Wout vooral stilgestaan bij alles wat de regering sinds haar zitting vanaf begin 2013 bereikt heeft.

gouverneur1

Daarbij heeft de gouverneur alle negen ministeries de revue laten passeren en vooral de positieve activiteiten belicht. Haar speech begon met de algemene stelling dat het land een visie nodig heeft, moed, uithoudingsvermogen en volwassenheid. Voor het creëren van algemeen draagvlak heeft ze in dit kader verwezen naar de nationale dialoog waar regering, vakbonden en bedrijfsleven gezamenlijke thema’s bespreken ten behoeve van een beter economisch beleid. Aan de basis van de nationale dialoog ligt het strategisch Nationaal Ontwikkelingsplan Curaçao 2030 waarin vier aspecten de aandacht krijgen, namelijk onderwijs, economie, deugdelijk bestuur en nationale identiteit.
Ook het actieplan voor jeugdontwikkeling is door George-Wout genoemd, evenals de vernieuwingen bij de sportfaciliteiten en scholen.
Ter versterking van de uitvoerende taken van de regering heeft de gouverneur speciaal genoemd dat er op dit moment vijf jonge Curaçaoënaars educatief voorbereid worden om op hoog niveau in overheidsdienst te treden.
Waar het gaat om buitenlandse samenwerking is stilgestaan bij de Octa-bijeenkomst in februari 2015 van 22 Landen en Gebieden Overzee (LGO) van de Europese Unie, de technische delegatie die in Georgetown in Guyana is geweest om lid te worden van de samenwerkende Caribische landen, Caricom en de samenwerking binnen het Koninkrijk. Over Caricom heeft zij aangegeven te verwachten dat Curaçao hier ook daadwerkelijk lid van gaat worden, en niet meer alleen toehoorder zal zijn.
Met betrekking tot het buitenland is er aandacht geweest voor bepaalde ziektes, maar bijvoorbeeld ook voor de problemen in Venezuela.
George-Wout heeft aangegeven dat er gewerkt wordt aan verbetering van het functioneren van het overheidsapparaat. Verder heeft ze gesteld dat er op dit moment processen gaande zijn om te komen tot een Centraal Planbureau en een verzelfstandigd stembureau.
De criminaliteit en wat er vanuit justitie, politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan gedaan wordt, hebben eveneens de revue gepasseerd. Op het gebied van de gezondheidszorg is onder andere stilgestaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de tandartsbus. Niet onaangeroerd liet de gouverneur ook de aandacht voor de zwakkere groepen in de samenleving, te weten de ouderen en gehandicapten. Verder zijn genoemd de activiteiten op het gebied van armoedebestrijding, het creëren van werkgelegenheid en het aanpakken van huiselijk geweld en geweld tegen kinderen.
Bij onderwijs is het gratis onderwijs belicht, evenals de wetgeving voor het voortgezet onderwijs, de voorschoolse opvang, het kleuteronderwijs in de eerste twee groepen van het funderend onderwijs en de participatie van ouders.
Met betrekking tot het ministerie voor Economische Ontwikkeling (MEO) heeft de gouverneur het investeringsbedrag van 5,2 miljoen gulden genoemd voor machines en apparaten in de trainingsschool van de Dokmaatschappij en de 8 miljoen gulden die gestoken is in de faciliteiten op luchthaven Hato, de 43 miljoen voor de bouw van een tweede megapier en de 35 miljoen voor de bouw van het Marriott Courtyard.
Ook het moderniseren van de olieraffinaderij heeft alle aandacht, met daarbij inbegrepen de milieuvervuilingsproblematiek.
Op financieel gebied sprak George-Wout voornamelijk over de belastingwetgeving, de internationale status van de financiële dienstverlening op Curaçao, de begrotingsdiscipline en de belastingregeling in het Koninkrijk.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.