Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vijf jaar nadat de eerste vrouwen preventief op borstkanker werden gescreend, zit stichting Fundashon Prevenshon in het nauw.

bobpinedo

De particuliere sponsorkranen gaan dicht en, hoewel de regering erkent dat dit een overheidsverantwoordelijkheid is, kan de overheid het niet bekostigen. Tenminste op dit moment nog niet helemaal.
Het personeel van de stichting is al op de hoogte gesteld er rekening mee te houden dat het centrum op 1 januari 2016 weleens de deuren zal moeten sluiten. Dat was vóórdat de ministerraad woensdag vergaderde over het dringende verzoek van Fundashon Prevenshon om de instelling - waar maandelijks 800 vrouwen preventief worden gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van borst- en baarmoederhalskanker - zowel operationeel als financieel over te nemen.
Per jaar is 1,9 miljoen gulden vereist. Dat werd tot nu toe opgebracht door particuliere donoren van Curaçao zelf en uit Nederland. Zij hadden bij de start toegezegd het centrum in de eerste vijf jaar overeind te houden. In die periode is het bestaansrecht van Fundashon Prevenshon aan de Klipstraat 11 in Otrobanda bewezen. Er is naar eigen zeggen ‘baanbrekend werk’ verricht. Recentelijk is een audit gedaan, waaruit blijkt dat de organisatie zich kwalitatief zeker kan meten met vergelijkbare instanties in Nederland.
Op de subsidieaanvraag zou minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid en sinds maandag als minister-president voorzitter van de ministerraad eerst hebben laten weten dat ‘er geen geld is’. Daarop vroeg minister José Jardim van Financiën of de collega-ministers ermee konden instemmen dat hij toch nog eens goed in de begroting van Financiën gaat kijken; op grond daarvan kon de toezegging worden gedaan dat de overheid volgend jaar 600.000 gulden kan bijdragen.
Blijft echter nog 1,3 miljoen nodig. Voorzitter Bob Pinedo, de internationaal bekende professor medische oncologie van Curaçaose afkomst, heeft er nog een hard hoofd in dat dit op zo’n korte termijn nog zal lukken. ,,Maar we gaan er tegenaan. We gaan álles proberen”, zegt hij. Hij heeft veel contacten in binnen- en buitenland.
Het centrum heeft zijn nut bewezen. Regelmatig worden door twee röntgenlaboranten op één dag 50 vrouwen gescreend en indien nodig doorverwezen. Met de jaren is er meer ervaring opgebouwd en is het percentage (dure) doorverwijzingen gehalveerd van eerst 11 naar nu 6 procent, terwijl het streven is gericht op 3 procent. In vergelijking met andere landen is het productieniveau hoog te noemen. De exploitatie met in totaal vijftien personeelsleden kost op jaarbasis dus 1,9 miljoen gulden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.