Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De Orde van Advocaten Aruba, bij monde van vice-deken Johan Sjiem Fat, heeft haar verontrusting uitgesproken over de onlusten, geweldpleging en vernieling van het parlementsgebouw en het bestuurskantoor ‘door aanhangers van een of meer politieke partijen of een of meer vakbonden’ bij de behandeling van de wet College Arubaans financieel toezicht (CAft), vorige week.


,,Dit soort excessen horen zeker niet thuis in een democratische rechtsstaat en zijn ten zeerste te betreuren”, zo bracht Sjiem Fat naar voren tijdens de installatie van de nieuwe belastingrechter Mari de Werd en vicepresident van het Hof voor Aruba, Peter Lemaire.
Sjiem Fat bracht dit incident in verband met de betekenis van de Magna Carta, de mijlpaal in de ontwikkeling van de ‘rule of law’ oftewel de rechtsstaat. ,,Het meest fundamentele kenmerk van de rule of law is dat ook de staatsorganen te allen tijde onderworpen moeten zijn aan het recht, teneinde machtsmisbruik, willekeur en tirannie te voorkomen”, aldus Sjiem Fat.
Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Magna Carta tot stand kwam. Reden voor de vice-deken van de Orde van Advocaten Aruba bij dit heuglijke feit stil te staan. Niet zomaar om een leuk verhaal te vertellen, zijn speech begint namelijk met een op waarheid berust Engels sprookje over Jan zonder Land, maar om de Arubaanse regering erop te wijzen dat vandaag de dag nog steeds de rule of law soms met voeten getreden wordt. ,,Er zijn veel redenen om trots te zijn op onze rechtsstaat en op ons Gemeenschappelijk Hof en de Orde van Advocaten als belangrijke instituten in de rechtsstaat. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Laat mij daarom, traditiegetrouw, afronden met enkele woorden van kritiek, die hopelijk inspiratie kunnen opleveren voor verbetering”, aldus Sjiem Fat.
Hij haalt het rapport van de European Committee for the Prevention of Torture and inhuman or degrading treatment (CPT) aan waarin geschreven wordt over de behandeling van Arubaanse gedetineerden en arrestanten. ,,Hoewel arrestanten en gevangenen op Aruba anno 2015 ongetwijfeld beter behandeld worden dan in Engeland in het tijdperk waarin Magna Carta tot stand kwam, is de behandeling van Arubaanse gedetineerden en arrestanten volgens de CPT die in 2014 onderzoek instelde op Aruba, verre van ideaal.” Wat Sjiem Fat daarin nog erger vindt is de reactie op de bevindingen van de CPT door de Arubaanse regering. Zo verwijst hij naar het incident van het naakt opsluiten van suïcidale gevangenen. ,,Het is goed te vernemen dat dit volgens de regering geen vast beleid is van de autoriteiten, al neemt het natuurlijk niet weg dat het triest is dat er zich in een incidenteel geval wel zodanige opsluiting heeft voorgedaan”, zo stelt de advocaat. Hij vervolgt: ,,In de tweede plaats betoogt de minister van Justitie dat de criteria die de CPT hanteert wel erg streng zijn en dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat Aruba zijn gedetineerden in luxe complexen zou moeten huisvesten. De Orde propageert geenszins, dat gedetineerden in de watten gelegd zouden moeten worden. Maar adequate medische behandeling en hygiënische cellen met goed functionerende wc’s en riolering, zijn geen luxe maar basisvoorzieningen, waar iedere gedetineerde recht op heeft en die ook worden gemandateerd door de verdragsverplichtingen van Aruba.”

 


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).