Van onzer verslaggevers
Willemstad - Het integriteitsonderzoek naar de top van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) lijkt gewoon door te gaan. Ondanks het feit dat CBCS-president Emsley Tromp het onderzoek medio juli stopzette. En ondanks een rechtszaak/mediationpoging over onder andere de vraag onder welke voorwaarden het onderzoek moet worden voortgezet en of er überhaupt wel sprake is van een rechtsgeldig besluit van de Raad van Commissarissen (RvC).
Dat blijkt uit het feit dat de website www.meldpuntcbcs.eu nog altijd ‘in de lucht is’. Onder de kop ‘Meldpunt Onderzoek Compliance CBCS’ is het Belgische onderzoeksbureau Triforensic (na een fusie tegenwoordig: Ebben Partners) een meldpunt gestart voor klachten en het doorgeven van informatie. Desgewenst garandeert het onderzoeksbureau de bescherming van de identiteit van de informatieverstrekker.
,,Waarom dit meldpunt?” is een van de vragen die op de website wordt beantwoord: ,,Op 27 juni 2015 heeft de RvC van de CBCS opdracht gegeven aan Ebben Partners om een integriteitsonderzoek uit te voeren bij de CBCS. Ebben is een onafhankelijk onderzoeksbureau gevestigd te Brussel in België. Ebben zal de onderzoeksresultaten rechtstreeks rapporteren aan de RvC van de CBCS.”
Intussen is overigens duidelijk geworden dat binnen de Raad van Commissarissen een dispuut is ontstaan óf er wel een besluit is genomen. In schriftelijke verklaringen hebben de leden Hubert Lopez, Robert Pietersz en ex-commissaris Marcia Illidge hier afstand van genomen. Tom Kok en de sinds vorige week eveneens ex-commissaris Renny Maduro menen echter dat er weldegelijk een RvC-besluit is, en dat deze eind juni aan de Raad van Bestuur (RvB/directie) kenbaar is gemaakt, toen met de instemming van Maduro, Kok en Pietersz.
Er werd door de directie zelfs een voorschotbedrag uitgekeerd aan Triforensic/Ebben, namelijk van 80.000 euro. Totdat er zoveel twijfel kwam over de rechtsgeldigheid van het RvC-besluit - aangewakkerd door Lopez en Pietersz die tegen zijn en zelfs openlijk afstand hebben genomen van Kok en Maduro - dat de CBCS-president besloot geen onderzoek meer te willen. Het onderzoek dat op 6 juli was begonnen werd een week later gestopt, althans de onderzoekers werd vanaf 13 juli de toegang ontzegd.
Nu blijkt, onder andere uit het meldpunt op internet, dat het onderzoek van Ebben toch gewoon doorgaat, hoewel de kwestie eerst onder de rechter lag en dezelfde rechter na wraking sinds vrijdag 21 juli (enkel nog) de rol van mediator op zich heeft genomen. Van mediation blijkt ruim een week later nog nauwelijks iets zijn terechtgekomen, omdat niet alle partijen tegelijk bij elkaar konden zijn en er bovendien nog geen overeenstemming is over de reikwijdte en de voorwaarden van mediation.
Zoals gesteld, Ebben - die overigens ook al een tweede factuur van 68.000 euro indiende - zet door. ,,Met dit meldpunt geven wij - met instemming van de RvC - iedereen de gelegenheid om informatie door te geven die nuttig kan zijn voor de onderzoekers”, zo wordt gemeld door Marcel Westerhoud, partner van Ebben in Brussel.Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).