CBS komt met populatieprojecties voor 2050
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In alle denkbare scenario’s over hoe Curaçao er over 35 jaar, in 2050 uitziet, is de vergrijzing een onontkoombaar proces. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de nieuwe uitgave ‘Population Projections 2015-2050’. ,,Migratie kan het vergrijzingsproces afremmen of versnellen”, aldus het CBS. Komen er meer migranten het land in dan dat er mensen uitgaan, dan zal het vergrijzingsproces afgeremd worden. Maar is er sprake van een emigratiegolf, zoals Curaçao die ook gekend heeft in de jaren 1998-2001, dan zal dit de vergrijzing juist bespoedigen.
In de uitgave wordt aan de hand van vijf scenario’s een beeld geschetst van hoe de Curaçaose bevolking er in 2050 uit zal zien. De vijf scenario’s zijn een ‘hoge immigratie’, een ‘standaard migratie’, ‘constante vruchtbaarheid’, ‘emigratiegolf’ of ‘geen migratie’.
De bevolking wordt in al deze scenario’s ouder. CBS hierover: ,,In 2050 zal naar verwachting de mediane leeftijd van de bevolking tussen de 46 en 52 jaar liggen. Dat is 5 tot 11 jaar hoger dan in 2015. De bevolking van 65 jaar en ouder zal naar verwachting zo’n 24 tot 30 procent van de totale bevolking uitmaken in 2050, dat is een toename van 9 tot 15 procentpunten ten opzichte van 2015. De bevolking zal langer leven bij een toename van de levensverwachting. Een toename van de levensverwachting in Curaçao zal daarom leiden tot een sterke groei van de oudste bevolking, de 80-plussers. Hun aandeel zal naar verwachting toenemen van iets meer dan 3 procent in 2015 tot 8 à 11 procent in 2050.”
ADletters logo

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.