Gele kaarten in Staten voor Marvelyne Wiels
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het onderzoek van de ombudsman over Gevolmachtigde minister (Gevmin) Marvelyne Wiels is gebaseerd op drijfzand. Dat is kortgezegd de mening van premier Ivar Asjes (PS) over het rapport van de inmiddels afgetreden Alba Martijn.
Toch werden er gisteren in de Staten enkele gele kaarten uitgedeeld aan Wiels. Ook door parlementslid Marilyn Moses van regeringspartij PAIS. Martijn stelde het onderzoek ambtshalve in, onder andere naar aanleiding van geluiden uit de samenleving: ,,De minister van Algemene Zaken (premier Asjes, red.) moet de problemen die in het rapport staan vermeld aanpakken. We moeten luisteren naar geluiden uit de samenleving.” Ook andere Statenleden spraken in sporttermen. Charles Cooper (MAN) vroeg zich af waar Wiels nu staat: ,,Een gele kaart, of is het al twee keer geel en dus rood. Of in honkbaltermen: drie keer slag is uit?” MFK heeft die conclusie al getrokken: Wiels moet aftreden.
De conclusies van de ombudsman waren niet mis voor de Gevmin. Zij heeft de schijn van niet-integer handelen gewekt, haar managementstijl wordt intimiderend genoemd, er zou een cultuur van angst heersen onder het personeel en plaatsvervanger Robert Candelaria is door haar vernederd. Moses vindt dat het rapport van de ombudsman serieus genomen moet worden. In zijn antwoorden zei Asjes enkele keren het rapport ‘te respecteren’, maar inhoudelijk liet hij er weinig van heel. Het is volgens hem grotendeels gebaseerd op onbetrouwbare informanten en de negatieve berichtgeving over Wiels komt eigenlijk van één ‘in Nederland wonende journalist’, waarmee de premier doelde op de correspondent van het Antilliaans Dagblad. Die zou zich ‘op zijn teentjes getrapt’ hebben gevoeld, omdat hij van de voorganger van Wiels opdrachten kreeg en deze Gevmin die relatie heeft beëindigd.
De premier wees op de termen die in het rapport van Martijn worden gebruikt, zoals ‘schijn’ en ‘lijkt’. Die zijn niet erg hard en zeker geen feiten. ,,Dat zijn opinies en wij hebben een andere mening.” Op twee punten gaf Asjes toe dat de ombudsman het bij het rechte eind had. Hij citeerde uit het rapport van Martijn: ,,De Gevmin heeft het vertrouwen in directeur Ann Philipps opgezegd. Zij heeft bescherming gezocht en gekregen bij de premier.” Asjes zei beide partijen gehoord te hebben, waarna hij besloot dat Philipps gewoon directeur blijft van het kabinet van de Gevolmachtigde minister. Maar zij is voorlopig gedetacheerd naar Brussel om voor Asjes te werken in het kader van zijn voorzitterschap van de Octa, de organisatie voor gebieden overzee. ,,In tegenstelling tot wat wordt gezegd is dat een volledige dagtaak”, aldus de premier.
Volgens Asjes is het de vraag of er een plaatsvervangend Gevolmachtigde minister nodig is. Maar dat Candelaria zijn dienstauto werd afgenomen was een fout van Wiels: ,,Dat besluit is inmiddels teruggedraaid.” In antwoord op vragen van PNP-leider Humphrey Davelaar zei de premier dat er met Wiels en Candelaria gesproken zal moeten worden over een taakverdeling.
Asjes benadrukte dat Wiels voldoet op de vier punten waarop ze beoordeeld wordt: het behartigen van de belangen van Curaçao, het opvolgen van instructies uit Willemstad, haar optreden in de Rijksministerraad en haar diplomatieke taken. Verder kondigde de premier aan dat het oude Curaçaohuis verkocht wordt en dat hij hierover binnenkort de Staten zal informeren.
Zowel de Staten als de premier kwamen regelmatig terug op het eerder (in oktober 2014) verschenen rapport van overheidsaccountant Soab. Bij het aantreden van Wiels was er een financiële wantoestand, accountant Deloitte had de jaarrekeningen over de periode 2006 tot 9 oktober 2010 nooit afgemaakt, terwijl daarvoor ruim 250.000 euro is betaald. Asjes zei dat de aanbevelingen uit dit rapport vrijwel allemaal zijn uitgevoerd.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.