Eustacia: Snotaap Davelaar voert persoonlijke strijd
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Met de laatste ontwikkelingen binnen CTDF - waarbij twee bestuursleden (waarvan één van PNP) op de vingers zijn getikt voor het gebruik van ‘gratis tickets’ van Air Berlin - lijkt er weer een tweestrijd te zijn ontstaan binnen de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).


Gisteren was partijleider Humphrey Davelaar te horen bij Radio Direct waar hij te kennen gaf dat het bestuur van PNP Erwin Eustacia - bestuurslid van CTDF namens PNP - een brief heeft gestuurd waarin hem werd verzocht zijn functie ter beschikking van de partij te stellen. Davelaar gaf aan het eens te zijn met het besluit van het bestuur. Ook gaf hij te kennen Eustacia niet te kunnen dwingen af te treden, maar dat er maatregelen zouden volgen indien er geen gehoor zou worden gegeven aan het verzoek van het bestuur.
In een gesprek met het Antilliaans Dagblad geeft Eustacia te kennen dat Davelaar een persoonlijke strijd met hem aan het voeren is omdat Eustacia in het verleden verschillende keren kritiek heeft geuit op het leiderschap van Davelaar. Verder laat Eustacia weten dat de brief van het bestuur - waarin hem gevraagd wordt om op te stappen - inmiddels weer is ingetrokken. ,,Davelaar is gisteren teruggekeerd uit het buitenland en heeft mij niet eens gebeld voor hij naar de radio ging om op de hoogte te worden gesteld van de laatste ontwikkelingen. Hij kon me bellen, net zoals PAIS ervoor heeft gekozen hun bestuurslid Marin van Eps te bellen. In plaats daarvan heeft hij ervoor gekozen meer schade toe te richten aan de partij.”
Volgens Eustacia is de brief aan hem door het bestuur van PNP weer ingetrokken na een gesprek met CTB afgelopen week waaruit is gebleken dat de zaak ‘niet zwaarwegend’ zou zijn voor zijn ontslag. Vorige week verschenen in de media berichten over bestuursleden van CTDF - Eustacia en Van Eps - die gebruik zouden maken van ‘gratis tickets’ van luchtvaartmaatschappij Air Berlin. Van Eps heeft per direct zijn functie neergelegd en gaf aan het bedrag van de tickets terug te zullen betalen. Eustacia weigerde echter op te stappen en gaf aan niets verkeerds te hebben gedaan. Ook tegenover deze krant geeft hij te kennen dat CTB-directeur Hugo Clarinda goedkeuring heeft gegeven om gebruik te maken van de ticket van Air Berlin. ,,Ik ben naar Duitsland gegaan voor werk voor CTB om het duiken op het eiland te promoten en heb bovendien geen daggeldvergoeding aangenomen en ook geen hotelvergoeding. Ik heb 27 jaar bij de Curaçao Tourist Board gewerkt. Ik ken alle regels”, aldus Eustacia tegenover deze krant.
In de tussentijd heeft het CTDF een internal auditor gevraagd een onderzoek te beginnen naar het beleid dat binnen CTB wordt gebruikt voor het gebruik van tickets van Air Berlin. Tot dat is afgerond, houdt het bestuurslid van CTDF zich naar eigen zeggen koest. ,,Ik ben gewoon bestuurslid, maar bemoei me even niet met vergaderingen die betrekking hebben op Air Berlin. Tot het onderzoek is afgerond”, aldus Eustacia tot slot.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).