Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – De Staten van Curaçao gaat volgende week vrijdag om 9.00 uur in debat met minister Irene Dick (PS) van onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport over haar besluit om verschillende exameneisen te introduceren voor havo en vwo.


Aan de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker schreef Dick in juni dat zij het in december 2014 gesloten protocol over de exameneisen niet wilde nakomen. Zij vreesde dat de examenresultaten daardoor nog slechter zouden worden en dat tientallen leerlingen hun diploma niet zouden halen. Volgens de minister is de onderwijssituatie op Curaçao anders dan in Nederland, vooral omdat Nederlands voor de meeste leerlingen een vreemde taal is. Daardoor kwam de erkenning door Nederland van Curaçaose diploma’s in gevaar. De leerlingen zouden zelf moeten zorgen dat zij aan de Nederlandse normen zouden voldoen als zij in Nederland verder wilden studeren, schreef de minister. De schoolbesturen en ouderverenigingen protesteerden heftig tegen dit besluit.
Ook vanuit de Staten klonk protest tegen ‘het verlagen van de exameneisen’. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang sprak van twee diploma’s, een volgens de Nederlandse normen en een met (lagere) Curaçaose normen. Dit lokte bij minister Dick een felle reactie uit, omdat er geen sprake was van verlaging van de normen, maar het handhaven van de bestaande normen. Toch werd zij in de Raad van Ministers teruggefloten en trok zij de brief begin deze maand in.
De aanscherping van de exameneisen voor havo en vwo gaat nu dus definitief door. Voor havo gaat al komend schooljaar de nieuwe examennorm gelden voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarvan mag er maar één met een vijf worden afgesloten. Lagere cijfers of meer onvoldoendes betekent dat de leerling zakt voor het examen. Voor het vwo geldt de nieuwe norm vanaf schooljaar 2016-2017.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).