Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een kort geding aangespannen tegen Emsley Tromp, Alberto Romero en Jerry Hasselmeyer van de Raad van Bestuur van de Centrale Bank.
Dat heeft persvoorlichter Bas Jussen van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao desgevraagd bevestigd tegenover deze krant. Gisteren is het verzoek tot kort geding ingediend. Op 17 augustus om 9.00 uur ’s ochtends zal het kort geding plaatsvinden.
Inzet van het kort geding is een onderzoek naar de integriteit van leden van de bestuurlijke organen, dat er volgens de Raad van Commissarissen moet komen. Advocaat Karel Frielink van de eisende partij bevestigt tegenover deze krant dat het kort geding hierover gaat, maar geeft verder aan niets over de zaak te kunnen zeggen omdat er mediastilte is afgesproken.
Het kort geding is aangespannen door ‘de Centrale Bank vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen’, zo staat in de processtukken. De Raad is niet volledig, maar bestaat uit voorzitter Rennie Maduro, Robert Pietersz, Tom Kok en Hubert Lopez. Pietersz wilde gisteravond desgevraagd niets over het kort geding loslaten. Maduro treedt deze maand af als voorzitter en zou al langer aandringen op een dergelijk integriteitsonderzoek.
In november 2014 brachten onderzoekers van PwC Nederland een rapport uit over de situatie bij de Centrale Bank. Zo moeten uitingen van serieuze beschuldigingen over individuele leden van het bestuur van de CBCS ‘terstond onderzocht worden’, zo staat in het rapport. PwC Advisory deed vijftien aanbevelingen, waaronder: ,,De integriteit van leden van de bestuurlijke organen van een Centrale Bank dient boven iedere twijfel verheven te zijn. De reputatie van de Bank lijdt immers onder dergelijke beschuldigingen.”
PwC Nederland heeft ‘geen onderzoek gedaan naar de integriteit van individuele leden’ van de bestuurlijke organen van de Centrale Bank. ,,Wel constateren de onderzoekers dat vanaf de oprichting van de CBCS sprake is van diverse openlijke beschuldigingen ten aanzien van de integriteit van individuele leden van de bestuurlijke organen.”
PwC stelt dat een toets op integriteit bij benoeming en herbenoeming van leden onderdeel van het selectieproces zou moeten zijn. In verband met de beschuldigingen van oud-premier Gerrit Schotte aan het adres van bankpresident Tromp stelt PwC dat een nader onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. PwC Advisory wijst er verder op dat de Raad van Commissarissen er echter - ‘door de tot stagnatie leidende discussies’ - niet in is geslaagd dit onderzoek ook daadwerkelijk ter hand te nemen.
De Raad wil nu middels een kort geding alsnog aandringen op zo’n integriteitsonderzoek.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.