Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tijdens het recente bezoek van een delegatie van de Staten aan Parlatino, heeft de Algemene Vergadering ervan besloten om de interventie van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) te verzoeken inzake de manier waarop Nederland de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondermijnt.

  Dat heeft PS-Statenlid Elmer Wilsoe tegenover deze krant bevestigd.

,,Indien de secretaris-generaal niets kan ondernemen, dan wordt hem gevraagd om suggesties te doen over hoe de drie landen binnen het Koninkrijk het beste verder kunnen”, aldus Wilsoe.
Het besluit van Parlatino over de interventie van de secretaris-generaal van de VN, moet door de drie parlementen van de afzonderlijke landen nog geratificeerd worden. Hierna moet dat teruggestuurd worden naar dat parlement, zo legt Wilsoe uit. Ook heeft het Latijns-Amerikaanse parlement aan de leden gevraagd om te kijken of hun deskundigen zich over de autonomiekwestie van de drie landen willen buigen en voorstellen kunnen formuleren om tot oplossingen te komen.
Volgens Wilsoe is er vanuit Parlatino duidelijk gemaakt dat de eilanden een lange weg hebben te gaan. ,,Daarbij is aangegeven dat Nederland via ontwikkelingssamenwerking veel financiële en economische belangen heeft in de landen die deel uitmaken van Parlatino.” ,,In principe ben ik van mening dat deze zaak in Koninkrijksverband opgelost dient te worden, omdat het een interne aangelegenheid is. Je moet de vuile was niet buiten hangen, maar wij zijn al 4 jaar zonder resultaat met Nederland aan het praten en waren nu wel gedwongen om met de vuile was naar een wasserij te gaan”, aldus Wilsoe.
,,Nederland wil nog steeds niets weten van een onafhankelijke geschillencommissie. Zolang die commissie er niet komt zal Nederland via een Algemene Maatregel van Rijksbestuur maatregelen aan de landen opdringen die indruisen tegen het Statuut. In afwezigheid van een geschillencommissie hebben de landen dat maar te slikken.” Oorspronkelijk was het de bedoeling dat een delegatie van Parlatino naar een van de drie landen zou komen. Maar door de drukke tijdschema’s is ervoor gekozen om de kwestie van de ondermijning van de autonomie in Panama, waar het parlement gevestigd is, te behandelen.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).