Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Niet alleen de illegale seksindustrie op Curaçao is gevoelig voor mensenhandel. Ook het droogdok, de bouw, landscaping, minimarkten, detailhandel, restaurants en industrieën zijn plekken waar vaak migranten gedwongen arbeid verrichten omdat zij illegaal op het eiland zijn en mogelijk via mensenhandel hier gekomen zijn. Het gaat dan om mensen uit andere Caribische landen, Zuid-Amerika, China en India. Dat staat in het deze week gepubliceerde Trafficking in Persons’ (TIP)-rapport, uitgebracht door de consul-generaal van de Verenigde Staten (VS), waarin Curaçao als Tier-2 land gecategoriseerd wordt. ,,De autoriteiten hebben geen fondsen beschikbaar om dienstverlening aan de slachtoffers te verlenen. Ook zijn er geen standaarden ontwikkeld voor procedures om slachtoffers te identificeren. De overheid heeft ook geen stappen ondernomen om mensenhandel in de niet-gereguleerde seksindustrie aan te pakken en er is ook geen capaciteit beschikbaar voor arbeidsinspecties in de andere kwetsbare industrieën”, aldus het rapport. Op deze gebieden moet Curaçao snel actie ondernemen, zo wordt aanbevolen. Daarbij moeten niet alleen zorgverleners betrokken worden, maar er moeten ook sancties opgelegd worden aan bedrijven en de overheid of ambtenaren die medeplichtig zijn. Verder moet er scholing zijn en een voorlichtingscampagne opgesteld worden in verschillende talen, gericht op de lokale bevolking, maar ook op mensen die mogelijk slachtoffer zijn. ,,Zij moeten zich bewust zijn van hun rechten”, zo staat in het TIP-rapport. In het rapport wordt overigens specifiek het goede werk van Bureau Slachtofferhulp genoemd.
Tot slot wordt in het rapport bij Venezuela, dat als Tier-3 land is beoordeeld, geschreven over Venezolaanse vrouwen die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie in voornamelijk Curaçao, Aruba en Trinidad & Tobago.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.