Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het besluit van PS-minister Irene Dick om de verzwaring van de examennormen voor havo en vwo niet in te voeren, is niet in de ministerraad behandeld. Het was een soloactie van de bewindsvrouw en moet vanwege de omvang en implicaties herroepen worden.
Dat heeft parlementariër Eugene Cleopa (PAIS) tegenover deze krant verklaard. Cleopa verklaarde ook dat hij de visie van de regeringspartij verwoordt.
,,Een besluit van een dergelijke omvang en impact had uitgebreid in de minsterraad besproken moeten worden, de minister kan niet zomaar op eigen houtje besluiten om de wettelijke bepalingen voor de exameneisen te veranderen, zonder daarover in debat te gaan met de raad. De bewindsvrouw heeft ook niet volgens de regels gehandeld, in die zin is haar besluit niet rechtsgeldig”, aldus Cleopa tegenover deze krant.
Het Statenlid verklaarde desgevraagd geïnformeerd te hebben of de verzwaring van de examennormen in de ministerraad was behandeld. Cleopa pleit ervoor dat de brief van 19 juni die Dick naar de lokale schoolbesturen en Nederland verzond onmiddellijk nietig verklaard wordt. ,,Die brief moet herroepen worden, wij kunnen niet accepteren dat het examenniveau verlaagd wordt, waardoor wij dan niet meer met ander buitenlandse diploma’s kunnen wedijveren.” De plannen van de bewindsvrouw worden door Cleopa als een drama voor het land omschreven.
,,De problemen binnen het onderwijs worden niet aangepakt of opgelost door het niveau te verlagen. Het niveau moet gewaarborgd blijven zodat onze studenten in Nederland of de Verenigde Staten verder kunnen studeren.”
Het Statenlid benadrukte ook dat er vanaf 2008 gesproken wordt over de verbetering van de onderwijskwaliteit en het verzwaren van de normen. ,,Dat was bekend, wij kunnen nu niet zeggen dat wij het niveau maar moeten verlagen omdat wij niet aan de verscherpte normen kunnen voldoen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.