Rechter laakt ‘kleinerend, vernederend en intimiderend’ optreden Gevmin Wiels
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS), die in persoon een kort geding had aangespannen tegen de ombudsman, heeft de rechtszaak verloren. Op alle fronten.


Daarmee kan het definitief rapport van ombudsman Alba Martijn over de schijn van niet-integer handelen door Wiels spoedig naar de Staten, waarmee het openbaar wordt. Toch nog, vlak voor het aftreden van Martijn per eind juni.
Het gerecht verklaarde Wiels gistermiddag niet-ontvankelijk in haar vordering tegen de ombudsman en weigert de verder gevraagde voorzieningen. ,,Van onrechtmatig handelen door de ombudsman is geen sprake.” De rechter ging verder (toch) in op delen van het rapport, althans de Nota van voorlopige bevindingen - omdat het eindrapport wel klaar is, maar formeel er nog niet is.
Mogelijk omdat de advocaat van Wiels - zij werd bijgestaan door de Nederlandse advocaat Arjen van Rijn, tevens hoogleraar staatsrecht aan de University of Curaçao (UoC), en raadsvrouw Salina Helder van Curaçao - naar het oordeel van de rechter ‘nogal luchthartig deed over represailles’, staat er in het vonnis onder andere dit over: ,,Als personen met een hoge functie binnen de organisatie ten overstaan van het overig personeel worden behandeld als in voorbeelden (zie verderop in het artikel), dan is dat kleinerend en vernederend. Als dat bovendien gebeurt door de hoogste baas van de organisatie, dan is dat intimiderend en zullen lager geplaatsten het verder wel uit hun hoofd laten om kritische geluiden te laten horen.”
De rechter verder: ,,Een ambtshalve onderzoek door de ombudsman vormt in zo’n geval een laatste toevlucht. Daarvan zou weinig terechtkomen als de ‘klokkenluiders’ vervolgens door degene van wie ze represailles verwachten aan een verhoor zouden kunnen worden onderworpen of anderszins worden aangesproken.”
Wiels, die in juni 2013 Gevolmachtigde minister werd in het kabinet van premier Asjes (PS) omdat hun beider namen zouden staan op een wensenbriefje die de in mei dat jaar vermoorde Helmin Wiels zou hebben achtergelaten, wilde per se de identiteit weten van de informanten van de ombudsman, dat zij de kans kreeg deze informanten te (doen) horen en verder - onder meer - dat de ombudsman wordt verboden een definitief oordeel uit te spreken. Dit alles gaat met het vonnis van gisteren niet gebeuren.
In een eerste reactie stelt advocaat Michael Bonapart van de ombudsman: ,,De verweren ter zake de rechtspositie bij de anonieme informanten zijn geheel nagevolgd. Dat is en blijft een belangrijk instrument voor het functioneren van de ombudsman; zonder dat wordt het werk van de ombudsman ernstig bemoeilijkt. Daarnaast moet de informant ervan op aan kunnen dat de ombudsman de identiteit niet openbaart, anders zijn er geen klokkenluiders meer. Al met al dus goed voor onze rechtsstaat.”
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).