Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) heeft 26 nieuwe leermeesters gecertificeerd. Ook hebben negen nieuwe assessoren hun certificaat in ontvangst genomen.


Acht vakmensen uit de sector zorg en welzijn, twee uit de sector hospitality, vier uit de sector economie en twaalf personen uit de sector techniek ontvingen het certificaat ‘Leermeesters vsbo-sbo Curaçao’. Zij zijn getraind om op een adequate wijze de eigen kennis en kunde aan de student over te dragen en hen professioneel te begeleiden tijdens de Beroepspraktijkvorming. Assessoren zijn professionals die zich hebben verdiept in het onafhankelijk en deskundig beoordelen van de ervaring en competenties van mensen. ,,Allen leveren een directe bijdrage aan de kwaliteit van de beroepsbevolking”, aldus het KBB.
Met deze uitreiking staat de teller van het aantal geregistreerde leermeesters op Curaçao op 453. Het kenniscentrum: ,,Bijzondere positieve ontwikkeling is dat ook docenten uit het beroepsonderwijs tot de gecertificeerden behoren. Zowel als leermeester als assessor. Daarmee wordt ook door de scholen aandacht besteed aan de verdere professionalisering van beoordeling en begeleiding.”
De certificaten werden uitgereikt door directeur van het KBB Gofrie van Lieshout, directeur van KBB en Suzanne Larmonie-van Heydoorn, beleidsdirecteur van het ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur & Sport. Meer informatie over de leermeestertraining en de assessorentrainingen is te verkrijgen op de website van het KBB of via 8402777.
www.kbbcuracao.com


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).