Door Els Kroon
Willemstad - Honderd kinderen van de Prins Bernhardschool te Rio Canario beleefden gisteren veel genoegen aan een muzikale presentatie.

 

 

Op initiatief van jongerenwerker Rensley Victoria van de Stichting Nieuw Nederland Nobo maakten de kinderen kennis met steelpan muziek. Konki Halmeyer, een autoriteit op dit gebied vertelde de aandachtig luisterende kinderen alle ‘ins en outs’ van zijn instrument. De presentatie werd gegeven in het kader van een introductieproject voor muzieklessen op de steelpan, vooral gericht op de schooljeugd van de wijk Nieuw Nederland, nabij het Avila Hotel. Meer dan 1.000 kinderen en docenten maakten hier al kennis met dit Caribische instrument. De muzieklessen zijn bedoeld als springplank naar meer zelfvertrouwen van de deelnemers, en naar meer buurtwerkactiviteiten, die de bewoners moeten stimuleren om samen voor de wijk op te komen.
Er is bewust gekozen voor steelpan muzieklessen vanwege de historische achtergrond van de wijk. Nieuw Nederland heeft veel bewoners die hun ‘roots’ hebben in Trinidad, de bakermat van de steelpan muziek. Voortrekker Rensley Victoria, op het eiland vooral bekend door zijn bevlogen jaarlijkse deelname aan de Nijmeegse vierdaagse, herinnert zich de vrolijke klanken al vanaf zijn vroege jeugd in Nieuw Nederland. In die tijd droomde hij ervan om zijn interesse voor de steelpan in een bredere kring te introduceren. Toen hij tijdens zijn studie in Nijmegen Konki Halmeyer tegenkwam nam hij zijn kans waar. Samen met George Schmit, eveneens van de Stichting Nieuw Nederland Nobo streeft hij naar de oprichting van een Curaçao Steelband Academy. Met steun van het Prins Bernard Fonds, de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk, La Tentashon en de stichting Sefba, die educatie en vorming in de wijken stimuleert, wordt het project momenteel gerealiseerd. De schoolkinderen, die interesse tonen krijgen gratis les en ook hun docenten wordt wegwijs gemaakt op het instrument zodat ze hun leerlingen verder kunnen begeleiden. Dat het instrument de kinderen aanspreekt blijkt tijdens de presentatie op de Prins Bernhardschool als de kinderen zelf de korte trommelstokken ter hand mogen nemen en met gemak een eenvoudig wijsje produceren. De presentatie op de scholen creëert veel draagvlak en garandeert structuur in de opvolging. Er loopt inmiddels een bestelling voor instrumenten in Trinidad. De presentatie op de Prins Bernhardschool trok ook de aandacht van Reda Sosial. Victoria is blij met alle belangstelling voor zijn project: ,,Hiermee maak ik opnieuw mijn levensfilosie ‘Delen om te vermenigvuldigen’ waar”. Met zijn enthousiasme krijgt hij letterlijk en figuurlijk alles in beweging.

 

Foto Els Kroon

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).