Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao hoeft geen tekorten meer weg te werken uit de jaren 2010 tot 2013. Dat maakte voorzitter Age Bakker van het College financieel toezicht (Cft) gisteren bekend.

,,Dat is eerder dan verwacht”, zei Bakker op de persconferentie over het bezoek aan Curaçao. Doordat het overschot op de begroting van 2014 is meegevallen kon het resterende tekort van voorgaande jaren geheel worden gecompenseerd. ,,Dat betekent dat de 25 miljoen gulden die voor de compensatie op de begroting van 2015 stond niet nodig is. Dat geld kan aan de algemene reserves kan worden toegevoegd. Dit is een mijlpaal. Het betekent dat de financiën weer bij de startpositie zijn van 10 oktober 2010.” Later vertaalde Bakker dit naar ‘gewone mensentaal’ voor de Curaçaose burger: ,,Dat betekent dat de regering haar beloftes kan nakomen voor uitbetaling van pensioenen en uitgaven voor de gezondheidszorg. En dat er geen lastenverzwarende maatregelen meer nodig zijn.”
De oorzaak voor het meevallende overschot is volgens Bakker dat niet alle voor 2014 voorziene uitgaven zijn gerealiseerd. Maar het betekent niet dat het Cft zich geen zorgen meer maakt. ,,Het beeld is positief, maar er blijven risico’s. Zoals we al eerder hebben aangekaart zijn dat de sociale fondsen, de overheids-nv’s en het nieuwe ziekenhuis.” De tekorten bij met name de AOV blijven te hoog, waardoor de bodem van het schommelfonds in zicht komt. ,,De maatregelen zijn afgesproken, maar nog steeds niet uitgevoerd. Het ligt nu bij de Raad van Advies en moet nu snel worden afgehandeld.”
Het Cft sprak de afgelopen dagen zoals gebruikelijk met gouverneur Lucille George-Wout, de Raad van Ministers en in het bijzonder met minister van Financiën José Jardim. ,,We zijn ook met minister Palm (Economische Ontwikkeling) bij de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM) geweest en met minister Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur) bij het ADC.” Deze overheids-nv’s zijn samen met CPost en Aqualectra de vier nv’s die ook een risico vormen voor de begroting. ,,We kunnen melden dat alle plannen van aanpak nu gereed zijn. Er wordt serieus werk van gemaakt. Bij het ADC hebben we gehoord dat de vooruitzichten beter zijn. Na de fusie met het laboratorium van het ziekenhuis kunnen de tarieven omlaag.”
Bakker legde nadruk op de noodzaak voor economische groei. De overheid moet daarom de investeringsdoelen halen. De afgelopen jaren was er steeds sprake van onderbesteding. Het Cft vraagt de regering om een realistischer kapitaaldienst, die nu meer het karakter heeft van een wensenlijst. Realistische overheidsinvesteringen kunnen de economie een impuls geven, omdat ze vertrouwen wekken: ,,De economie is nu nog vlak.” Net als bij eerdere bezoeken herhaalt het Cft dat de particuliere sector aan zet is. Bakker: ,,De lokale banken zijn liquide. Ik vind wel eens dat ze te weinig risico nemen. Natuurlijk moet een investeerder een behoorlijk businessplan hebben, maar je hoeft niet altijd om overheidsgaranties te vragen.” Dat ondernemers vinden dat er te veel hindernissen zijn is de Cft-voorzitter bekend: ,,Wij hebben er wel voor gepleit om de Wereldbank een onderzoek te laten doen naar het ondernemersklimaat. Om zichtbaar te maken hoe de procedures hier zijn in vergelijking met andere landen. Als je in Panama een vergunning krijgt in drie dagen en hier duurt het drie maanden dan weet je dat er iets moet gebeuren.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.