Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichtingen Clean Air Everywhere en Schoon Milieu op Curaçao (Smoc), die een zaak tegen de overheid aanspanden vanwege onder andere de overlast van de raffinaderij, hebben met het Land Curaçao en EcoVision een akkoord bereikt over het onderzoek naar de groene substantie.
Dat meldden welingelichte bronnen tegenover deze krant. Bij de behandeling van het kort geding dat vrijdag diende, droeg de rechter de partijen op om met elkaar in overleg te gaan. Dat overleg vond afgelopen zaterdag plaats. Daarbij waren vertegenwoordigers van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Smoc, Clean Air Everywhere en EcoVision aanwezig.
EcoVision faciliteert het onderzoek naar de groene aanslag. Het bedrijf neemt monsters af en zamelt ze in. Deze worden vervolgens door TNO in Nederland onderzocht. Het is de bedoeling dat snel duidelijk wordt wat de bestanddelen zijn van de groene substantie. Daarbij wordt ook de verhouding tussen de verschillende bestanddelen onderzocht. Het onderzoek zal binnen twee maanden zijn afgerond, de resultaten worden aan het Land Curaçao verstuurd. De termijn van twee maanden was ook door eisers in het kort geding gevraagd. Alle betrokken partijen zullen daarna de bevolking informeren over de onderzoeksresultaten, hoe het nu verder zal gaan en over de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.
Smoc en Clean Air Everywhere hadden vijf punten die ze in het kort geding van de overheid eisten. Over het eerste punt, het onderzoek naar de groene substantie is dus nu een akkoord bereikt. Vorige week verklaarde raadsvrouw Sandra in ’t Veld tegenover deze krant, dat ze namens cliënten bereid was om de eis voor onderzoek naar de groene substantie te laten vallen, na verlening van de onderzoeksopdracht van verantwoordelijk PS-minister Ben Whiteman aan EcoVision. Die eis komt met het gesloten akkoord te vervallen.
De andere eisen blijven vooralsnog gehandhaafd. Zoals de eis om onderzoek te doen naar de lucht en de gezondheidsklachten van wijkbewoners die last hebben van de uitstoot van de raffinaderij. Dan is er ook de eis om onderzoek te doen en advies uit te brengen over wat wijkbewoners kunnen doen om permanente schade aan hun gezondheid te voorkomen. Partijen eisen dat de groene aanslag op kosten van de overheid verwijderd wordt. De rechter doet op 8 juli uitspraak in de zaak.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).