Sloopverbod gebouwen zuidwestzijde Sehos vervalt
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bijna twee maanden na de eerste ordemaatregel van de rechter dat ten westen van het Sehos niet gesloopt mag worden in verband met de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO), heeft het gerecht gisteren bepaald dat dit sloopverbod komt te vervallen.


De stichtingen Pro Monumento (ProMo), Documentation and Conservation of the Modern Movements Curaçao (Docomomo) en Team Cactus, die de sloopwerkzaamheden wilden staken en gestaakt houden totdat er in een bodemprocedure definitief is beslist, hebben de LAR-procedure (Landsverordening administratieve rechtspraak) over de hele linie verloren.
Voor het neerhalen van onder andere het (voormalige) mortuarium en het prikcentrum van het Sehos en andere gebouwen had de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) een deel van de gronden in stadsdeel Otrobanda gewijzigd van ‘Binnenstad’ in ‘Stedelijk woongebied’. Volgens het gerecht is aannemelijk geworden dat de minister ‘niet in strijd met de wet heeft gehandeld door het wijzigingsplan vast te stellen’. Ook werd de bouwvergunning voor HNO rechtsgeldig verleend.
De stichtingen hadden onder andere aangedragen dat met de sloop Willemstad als Werelderfgoedstad van de Unesco op het spel zou staan. Het betreft echter geen monumenten in de zin van de Monumentenlandsverordening en evenmin is aannemelijk gemaakt dat de gebouwen zodanige monumentale waarde hebben dat de minister hier rekening mee moest houden.
Daargelaten dat ProMo, Docomomo en Team Cactus er niet in geslaagd zijn te overtuigen dat de panden een monumentale waarde hebben en een bijdrage leveren aan het historische karakter van Willemstad, weegt naar het oordeel van rechter Martinez ‘het belang van het behoud van die gebouwen niet op tegen het belang van de Curaçaose bevolking om zo spoedig mogelijk te beschikken over een modern ziekenhuis dat aan haar medische behoeften voldoet’.
,,Ook een afweging van de betrokken belangen valt aldus niet in het voordeel van verzoeksters uit,” aldus de beslissing in raadkamer door het Gerecht in Eerste Aanleg. Tegen deze LAR-beslissing staat geen hoger beroep open.
De minister, het uitvoeringsorgaan stichting Sona (die de regie voert over de bouw van het HNO-project) en het Sehos hadden aangevoerd dat het - mede gelet op de zeer slechte staat van het Sehos-ziekenhuis - in het belang van de hele bevolking is dat het HNO wordt gebouwd.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.