Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na een hele dag onderhandelen tijdens de Koninkrijksconferentie 2015 is gisteren een echt akkoord wat betreft de geschillenregelingen uitgebleven.

 

In de slotverklaring die gisteren om 22.00 uur is ondertekend staat opgenomen dat de conferentie het belang van de totstandkoming van een geschillenregelingen ter bestendiging van de goede betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk erkent.
,,De conferentie heeft geconstateerd dat de regeringen niet tot overeenstemming zijn gekomen over de inrichting over een Rijkswet als bedoeld in artikel 12a van het Statuut voor het Koninkrijk. Ter bevordering van het uitwerken van de geschillenregeling zullen de regeringen binnen drie maanden nader bestuurlijk overleg voeren, gericht op het tot stand brengen van een voorstel van een Rjkswet binnen een jaar na dat overleg. Een nader in te stellen werkgroep zal dit bestuurlijk overleg voorbereiden. De regeringen zullen hierbij het besluit van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) van 29 mei 2015 met betrekking tot de inrichting van de geschillenregeling ten volle betrekken.”
De delegatie bestond gisteren uit minister Ronald Plasterk (PvdA) van Koninkrijksrelaties, premier Mike Eman van Aruba, premier Marcel Gumbs van Sint Maarten, delegatieleider van Curaçao minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening en de Curaçaose premier Ivar Asjes (Pueblo Soberano) was de voorzitter van de Koninkrijksconferentie 2015. Alle leden spraken over een lange dag met grote uitdagingen. Eman zei aan het einde van de avond dat er ‘vanochtend (gisterochtend, red.) grote uitdagingen bleken te liggen om te komen tot een overeenkomst’. ,,Hoe groter de kloof hoe mooier de brug. We hebben de kloof overbrugd; de eerste afspraken over de geschillenregeling zijn gemaakt”, aldus Eman.
Van der Horst zei na afloop: ,,We hebben goede afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. Ook is er uitvoerig gesproken over een onderwerp waar we het niet eens over waren en dat is het onderwerp dat zolang heeft geduurd. Belangrijk voor Curaçao is dat we achter de punten blijven staan die tijdens het Ipko naar voren zijn gebracht en dat doen we nu ook.” De premier van Sint Maarten besloot met: ,,Vanochtend (gisterochtend, red.) hadden we donkere wolken boven ons hangen maar nu zijn we deze conferentie met zonlicht geëindigd.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).