Kamermeerderheid: Gelijke rechten moeten voor hele Koninkrijk gelden
Door René Zwart
Den Haag - De Tweede Kamer wil dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten het homohuwelijk legaliseren en de positie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in algemene zin verbeteren.
Een motie die VVD-Kamerlid Han ten Broeke gisteren indiende, kan rekenen op brede steun, ten minste van coalitiegenoot PvdA en D66 waarvan de woordvoerders - Michiel Servaes en Pia Dijkstra - de motie meeondertekenden. Steun komt er zeker ook van SP, GroenLinks en PVV.
De motie is geadresseerd aan het Nederlandse kabinet en begint met de constatering dat de regeringen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg ‘onvoldoende stappen zetten’ om de rechten van LHBT’s wettelijk te verankeren.
Voorts wordt gesteld ‘dat LHBT’s overal in het Koninkrijk in vrijheid en veiligheid zouden moeten kunnen leven en dat Nederland in Rijksverband een verantwoordelijkheid heeft om de andere landen van het Koninkrijk op gelijke toepassing van mensenrechten te wijzen en positieve ontwikkelingen op dit vlak te ondersteunen’.
De motie vraagt van het Nederlandse kabinet om ‘er in Rijksverband bij de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten op aan te dringen het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht te legaliseren en tevens de positie van LHBT’s in algemene zin te verbeteren’.
Ondanks de brede steun wordt de motie vooralsnog niet in stemming gebracht. Op aanraden van minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken heeft Ten Broeke besloten de motie aan te houden tot het debat dat de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties op 25 juni met minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft.
De indiener nam eveneens de suggestie van Koenders ter harte om de motie ook met de collega-parlementariërs in de andere landen te bespreken om te horen hoe die tegenover de oproep staan.
ADletters logo


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).