Smoc en Stichting Clean Air eisen onderzoek naar groene smurrie
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en Stichting Clean Air Everywhere Curaçao spannen - mede namens de bewoners benedenwinds van het Schottegat - een kort geding aan tegen het Land Curaçao om het land en hiermee verantwoordelijk minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (Pueblo Soberano) te dwingen onderzoek te verrichten naar de beruchte groene smurrie. De zaak dient volgende week donderdag, 18 juni.
In het verzoekschrift van de milieustichtingen - dat in handen is van deze krant - wordt gesteld dat de buurtbewoners geconfronteerd worden met acute en ernstige gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door milieuvervuiling, afkomstig van de aan het Schottegat gelegen raffinaderij en de bijbehorende energiecentrale BOO.
,,De milieuvervuiling houdt onder meer in, maar niet uitsluitend, de uitstoot door raffinaderij Isla en energiecentrale BOO van onder andere grote hoeveelheden zwaveldioxide en fijnstof, zware metalen, met name nikkel(dioxide) en vanadiumpentoxide, vluchtige organische stoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dat mede resulteert in een plakkerige, giftige, groene aanslag op hekwerk, tuinmuren, auto’s, airco’s, balustrades, huizen, boten en andere objecten”, zo staat in het verzoekschrift. ,,De groene aanslag verspreidt zich sinds enkele maanden zienderogen en wordt momenteel in alle wijken aangetroffen in het gehele gebied ‘onder de rook’ van Piscadera tot aan Boca Sami.” De hoge concentratie metalen in de groene aanslag en de mate van fijnheid zorgen er volgens de milieustichtingen voor dat de bewoners de aanslag tot diep in de longen inademen.
In het verzoekschrift wordt melding gemaakt van klachten zoals hoofdpijn, rode en tranende ogen, hoest, benauwdheid en astma. ,,Dit zijn dan alleen nog de huidige (gemelde) klachten; het is onbekend welke gezondheidsschade de groene aanslag en de inademing van genoemde stoffen in de uitstoot op langere termijn aanrichten bij de inwoners van en bezoekers aan de benedenwindse zijde van het Schottegat alsook aan hun materiële bezittingen zoals huizen en auto’s. Hierbij worden mogelijke schadeclaims van (onder meer veel Amerikaanse) toeristen nog buiten beschouwing gelaten.”
In het kort geding dat wordt aangespannen eisen de milieustichtingen dan ook dat het Land opdracht geeft aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en/of het kennisinstituut Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) om onderzoek te verrichten naar de aard en samenstelling van de groene aanslag, maar ook luchtmetingen te verrichten naar zware metalen vanadium en nikkel, de polycyclische aromatische koolwaterstof benz(a)pyreen en een of meer vluchtige organische stoffen. Verder moet er volgens de milieustichtingen Smoc en Stichting Clean Air Everywhere ook onderzoek worden gedaan naar de gezondheidsklachten die de inwoners van het gebied benedenwinds van Schottegat ervaren en wat daarvan de oorzaken zijn en te onderzoeken en adviseren over wat de inwoners en bezoekers moeten ondernemen om te voorkomen dat zij mogelijk (definitieve) gezondheidsschade oplopen.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.