Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Regeringspartij PAIS wil een openbare Statenvergadering aanvragen om over de vervuiling door de Isla-raffinaderij te praten. De partij wil daarvóór ook vertegenwoordigers van pressiegroepen die strijd voeren tegen de vervuiling, uitnodigen om in een vergadering van de centrale commissie van de Staten hun verhaal te vertellen.
Dat heeft politiek leider Alex Rosaria tegenover deze krant verklaard na een bezoek aan Marchena en Blue Bay waar bewoners de afgelopen tijd steeds meer klachten hebben over excessieve overlast van de raffinaderij. ,,De Staten moeten een duidelijk signaal afgeven aan de regering dat deze mate van vervuiling niet langer getolereerd kan worden en dat de vervuiler moet worden aangepakt. Het tijdperk waarin de vervuiler met fluwelen handschoenen wordt aangepakt is voorbij, mensen zijn zich bewust geworden van gezondheid en hun recht op een kwalitatief hoogstaand levensniveau”, aldus Rosaria. Het bezoek werd ook ingegeven door het feit dat bewoners van verschillende wijken zich verenigd hebben in de stichting Clean Air Everywhere, zo legde de leider uit.
De fractievoorzitter verklaarde het toe te juichen dat de laatste tijd burgers zelf het initiatief nemen. ,,PAIS is voorstander van burgerparticipatie. Het doet mij deugd dat burgers uit verschillende wijken nu samen opkomen voor hun gezondheid en het milieu, dat er daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak is.”
Onafhankelijk oppositielid Omayra Leeflang zei desgevraagd niet veel hoop te hebben dat een Statenvergadering over de overlast van de raffinaderij zin heeft. ,,Ik heb minister Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur verschillende keren schriftelijke vragen gesteld over de vervuiling, de bewindsman beantwoordt de brieven gewoonweg niet. De overheid vervuilt zelf ook via de BOO op het terrein van de Isla-raffinaderij. Moet de vervuiler zichzelf nu sancties gaan opleggen?” aldus de parlementariër. Leeflang verklaarde niet te verwachten dat 11 Statenleden die de regering steunen, zich hard naar de vervuiler toe opstellen. ,,Ik verwacht niet dat er vanuit de Staten veel gebeurt maar geloof wel dat de pressiegroepen die zich de laatste tijd roeren een verschil kunnen maken.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).