Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mansa Musa heeft een bodemprocedure aangespannen tegen Hato Assets Company (Hasco), wat valt onder de Curaçao Airport Holding (CAH) over Landhuis Hato. Mansa Musa had grote plannen met het landhuis, maar deze plannen hebben ze nooit tot uitvoer kunnen brengen. Volgens Lindomar Girigori van Mansa Musa omdat het landhuis nooit goed is opgeleverd en daarna het huurcontract onterecht is ontbonden. Via de rechterlijke gang probeert hij nu onder meer de borg terug te krijgen en de geleden schade vergoed te hebben.
Op 28 maart 2013 is er een huurovereenkomst overeengekomen tussen Mansa Musa en Hasco. De overeenkomst zou per 1 mei dat jaar in gaan voor vijf jaar. Hasco moest toen nog een aantal werkzaamheden verrichten voordat het landhuis gereed was voor gebruik. Zo moesten, legt Girigori uit, kozijnen, ramen en deuren worden vernieuwd. Moest een toiletgroep worden gemaakt en sanitair worden geplaatst, moesten plafonds worden aangepast evenals de riolering, elektra-installaties en waterleiding. Ook zou het landhuis nog worden geschilderd.
Omdat op het moment van de ingang van de huurtermijn de werkzaamheden nog niet waren afgerond heeft Mansa Musa, Hasco op 24 mei in gebreke gesteld en gesommeerd om het landhuis alsnog vrij van gebreken op te leveren. Zo lang dat niet was gebeurd zou Mansa Musa geen huur betalen. Dat viel niet in goede aarde bij Hasco. Zij hebben op hun beurt gesommeerd dat Girigori zou betalen. Hierop heeft Mansa Musa Hasco opnieuw in gebreke gesteld en gesommeerd om tot reparatie van de gebreken over te gaan.
Hasco heeft volgens Girigori vervolgens laten weten dat het aannemersbedrijf dat de reparatiewerkzaamheden zou uitvoeren een aanvullende betaling had geëist voor de werkzaamheden die nog verricht zouden moeten worden. Het zou namelijk meer werk betreffen. Hasco zou deze betaling alleen kunnen doen, werd volgens Girigori aan hem uitgelegd, als er een verklaring van oplevering op tafel zou liggen. De man achter Mansa Musa: ,,Achteraf zijn we op het verkeerde been gezet door Hasco om ons de huur te laten betalen en om - uiteindelijk - de huurovereenkomst te kunnen ontbinden.”
Toentertijd heeft Girigori na dit overleg de borg van 25.000 gulden voldaan, ondanks dat de gebreken nog steeds niet waren verholpen. Een dag na het betalen van de borg, zag hij in de krant dat Hasco een rondleiding in het landhuis had gegeven aan de Curaçao Winery om op het terrein een wijngaard te beginnen. Nadat Girigori vier dagen later, tenaamstelling bij Aqualectra had aangevraagd, stelde Hasco zich volgens Girigori, op het standpunt dat zij de tussen haar en Mansa Musa gesloten overeenkomst ontbindt. ,,Slechts twee maanden overeenkomst was ingegaan”, stelt hij. Ook zijn toen volgens hem de toegangssloten verwisseld. Daarmee kon hij niet meer bij zijn inventaris. Tot op de dag van vandaag heeft hij deze spullen nog niet terug.
Hij stelt dan ook dat de ontbinding van de huurovereenkomst onterecht is. Tevens was op de dag dat Hasco de huurovereenkomst ontbond volgens hem het landhuis nog niet gereed. Het is, stelt hij, dan ook volledig terecht dat hij niet langer de huur betaalde. Volgens Girigori is het landhuis, ook vandaag de dag, nog altijd niet klaar. Volgens hem blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van commissarissen van CAH van 8 augustus 2014, die hij in handen heeft, dat de holding toegeeft dat het landhuis nog niet klaar is.
Ondanks meerdere sommaties van Mansa Musa om de werkzaamheden af te ronden en toegang tot het landhuis te verschaffen, heeft Hasco hier, volgens Girigori, volstrekt geen gehoor aan gegeven. ar. Uiteindelijk heeft Mansa Musa op 24 september 2104 de overeenkomst ontbonden en Hasco aansprakelijk gesteld voor alle schade die zij hebben geleden.
Mansa Musa zal nu het Gerecht in Eerste Aanleg verzoeken om te verklaren dat Hasco onrechtmatig heeft gehandeld, dat Hasco tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten huurovereenkomst en veroordeling van Hasco tot vergoeding van de schade. Of het Gerecht hier in mee gaat wordt op 15 juni duidelijk, dan volgt de uitspraak in de bodemprocedure.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).