Bouw nieuwe ziekenhuis haaks op beschermen stadsaanzicht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is aan de rechter welk belang zwaarder weegt rond de sloopwerkzaamheden van delen van het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Op 18 juni komt er een uitspraak in het kort geding dat gisteren diende, maar tot die tijd mag er niet gesloopt worden.
Hiermee komt het belang van een nieuw ziekenhuis voor Curaçao in het geding, betoogde advocaat Mirto Murray namens Sehos gisteren. Nadat het mortuarium en het prikcentrum al waren gesloopt, stelde de rechter een ordemaatregel in. Murray: ,,Maar het zijn geen monumenten, de tegenpartijen hebben wel geprobeerd om de gebouwen op de monumentenlijst te plaatsen, maar dat is niet gelukt. Het zijn geen historische gebouwen uit de 19e eeuw.”
Volgens advocaat Achim Henriquez van Fundashon Pro Monumento, DoCoMoMo en Team Cactus moet verdere schade voorkomen worden. ,,Het zijn geen monumenten maar er staat wel een reeks gebouwen die onderdeel vormen van het stadsaanzicht en dat is wel beschermd.”
Dat door deze rechtsgang de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in de knel zou komen, noemt Henriquez ‘inspelen op de onderbuikgevoelens’. ,,Deze stelling is niet gestaafd, er zijn geen feiten op tafel gelegd waaruit blijkt dat er schade wordt geleden. Dat gebeurt wel nu de grens van de binnenstad - waarvoor een verhoogde zorgvuldigheidsnorm geldt ten aanzien van slopen - tegen het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) in is verschoven om de bouw te kunnen realiseren”, aldus Henriquez.
Luigi Virginia - raadsman van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en het land Curaçao - betoogde gisteren dat de eisers ten onrechte om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter hadden gevraagd en verzocht de rechter hen niet-ontvankelijk te verklaren. Bij een voorlopige voorziening moet er een beschikking vanuit de overheid zijn, en die zou niet zijn gegeven, zo stelt hij.
Tijdens de zitting bracht Virginia ook naar voren het te betreuren dat de rechter een ordemaatregel had genomen, waardoor alle sloopwerkzaamheden aan de zuidwestvleugel gestaakt worden in afwachting van de uitspraak in een bodemprocedure, zonder daarbij met de betrokken partijen te overleggen.
Eisers hebben een bodemprocedure aangespannen waarin zij zich verzetten tegen de bouwvergunning, de sloop en de wijziging van de grenzen van de binnenstad om plaats te maken voor het nieuwe ziekenhuis. Deze drie zaken worden in één bodemprocedure behandeld.
De rechter liet gisteren aan het einde van de zitting weten dat met de ordemaatregel alleen het slopen wordt bedoeld, en niet zozeer het bouwrijp maken van het terrein en het weghakken van klipsteen. Daar zou dan ook verder aan gewerkt kunnen worden. Henriquez: ,,Dit kwam pas aan bod toen de zitting eigenlijk al was gesloten dus hier hebben we niet tegen in kunnen gaan.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).