Cft dringt aan op snellere maatregelen bij AOV
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) waarschuwt de regering van Curaçao voor een dreigend tekort voor het zogenoemde schommelfonds. Weliswaar was er eind 2014 nog steeds164 miljoen gulden in kas, maar dat ligt nog maar 11 miljoen boven de wettelijke reserve van 153 miljoen gulden. Het Cft noemt de afnemende buffer ‘hoewel niet geheel onverwacht toch zorgwekkend’. ,,De sneller dan verwachte uitputting betekent dat in de eerste helft van 2015 de bodem is bereikt.” Eerder werd dit pas eind 2015 of begin 2016 verwacht. Als de bodem is bereikt dan zal de regering het fonds moeten aanzuiveren. Het college baseert de waarschuwing op de eerste Uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal van 2015. Het Cft waarschuwde ook vorig jaar al enkele malen dat er maatregelen genomen moesten op het terrein van de sociale uitkeringen, en met name de ouderdomsuitkering AOV, om het schommelfonds op peil te kunnen houden. Daarvoor is nu 30,6 miljoen gulden gereserveerd. Hoewel de toezichthouders daar steeds optimistisch over waren, lijkt het college er nu minder vertrouwen in te hebben dat het leeglopen van het fonds hiermee op tijd wordt gestopt. ,,Het Cft adviseert het proces rond goedkeuring en invoering van reeds aangekondigde maatregelen maximaal te versnellen en aanvullende maatregelen uit te werken.” Dit laatste voor het geval dat de geplande maatregelen onvoldoende soelaas bieden. Overigens heeft de regering verzuimd in de Uitvoeringsrapportage informatie op te nemen over de stand van zaken bij de voorgenomen maatregelen voor het AOV-fonds.
Naast het schommelfonds maakt het Cft zich ook zorgen over de investeringsuitgaven. Die worden te optimistisch begroot, waardoor de uitgaven op de kapitaaldienst sterk achterblijven bij de ramingen. ,,Het Cft ontvangt graag nadere informatie ten aanzien van de nog dit jaar te verwachten investeringen.” Volgens de laatste verwachting zal de kapitaaldienst in 2015 een tekort opleveren van 47,1 miljoen gulden, terwijl in de begroting was gerekend op een saldo van ‘nihil’.
Curaçao verwacht dit jaar een overschot van 60,4 miljoen gulden op de gewone dienst. Dit noemt het Cft een positieve ontwikkeling, omdat in de begroting 2015 nog werd gerekend op een saldo van nul. De geraamde lasten zijn met 23,1 miljoen gulden gedaald en de baten zijn gestegen met 37,3 miljoen vergeleken met de begroting. Het college merkt wel op dat dit laatste vooral door een eenmalige bate van 57 miljoen komt uit de BRK-regeling.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).