‘Sehos in wurggreep’

Oud-voorzitter RvT Chaclin: Budgetkorting doet ziekenhuis de das om.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De door de overheid aan het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) opgelegde budgetkorting doet het ziekenhuis de das om.

chaclin

Zo heeft Norbert Chaclin, tot december 2013 nog voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het ziekenhuis, tegenover het Antilliaans Dagblad verklaard. ,,Het ziekenhuis had tot 2014 nog een budget van circa 160 miljoen gulden tot zijn beschikking, dat bedrag had het Sehos nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. In dat opzicht is het raar dat het ziekenhuis plotseling een budget van 140 miljoen kreeg”, aldus Chaclin.
De budgetkorting staat volgens de ex-voorzitter ook haaks op het Memorandum of Understanding (MoU) dat in december 2013 getekend werd voor de financiering van het nieuwe ziekenhuis, Hospital Nobo Otrobanda (HNO). ,,In het MoU zijn geen exacte bedragen vermeld, maar je kunt ervan uitgaan dat men daarbij, in de geest van het gesloten akkoord, uitging van de laatste begroting voor het ziekenhuis. Eigenlijk handelt de regering nu in strijd met het gesloten akkoord”, zo stelt de ex- bestuurder.
Op de vraag waarom het Sehos zich niet tot de rechter wendt nu de overheid niet conform het MoU handelt, antwoordt Chaclin dat volgens hem het ziekenhuis niet uit is op een confrontatie met de regering. ,,Ik ga ervan uit dat het Sehos in gesprek wil blijven met de regering om te kijken wat er voor oplossingen mogelijk zijn. Er is nu sprake van 30 miljoen gulden die het Sehos vanuit de regering krijgt, maar tot nu toe is het onduidelijk of het een lening of een donatie betreft. Ik sluit niet uit dat er een verborgen agenda is, misschien wil de regering juist dat het ziekenhuis failliet verklaard wordt, om het daarna over te nemen.”
Chaclin begrijpt de logica van de budgetkorting zoals die eind 2014 werd toegepast niet. ,,Een budgetkorting is op zich goed, als er wordt uitgegaan van reëel te verwachten kosten. Maar het valt niet te rijmen dat het ziekenhuis, nadat er in de loop van de jaren al heel veel is gesaneerd, het nu met een afgeslankt budget moet doen. Als je de indexering in aanmerking neemt, en het feit dat er nu specialisten in dienst van het ziekenhuis zijn getreden, dat er een cathlab is aangeschaft, dat de operatiekamers zijn vernieuwd, dan moet het wel duidelijk zijn dat het ziekenhuis door deze investeringen nu juist meer geld nodig heeft.”
Het plan om Elisa Carter aan te stellen om erop toe te zien dat de extra middelen die het Sehos krijgt goed worden aangewend, zal volgens Chaclin contraproductief uitpakken. ,,Het ziekenhuis had al eerder een gezant, Jaap Geenen; ik heb toen de toegevoegde waarde van de gezant niet kunnen ontdekken. Een gezant moet heel veel informatie van het bestuur krijgen, dat kost de bestuursleden veel tijd, de gezant werkt volgens mij eerder contraproductief dan dat het iets toevoegt.”
Carter zou ook als transitiemanager worden aangesteld om de overgang van het Sehos naar HNO te begeleiden. ,,Maar het Sehos had al oncoloog Scheper daarvoor benoemd”, zo merkt Chaclin op. Door de recente ontwikkelingen wordt het beeld geschapen van mismanagement bij het Sehos, aldus de voormalige bestuurder. ,,Maar het Sehos heeft in directeur Javier Hernandez een ‘topgun’ van een manager binnen gehaald. Onder zijn leiding kunnen we gerust zijn dat het ziekenhuis in goede handen is.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.