Minister Plasterk stemt alsnog in met Landsverordening integriteitstoezicht.
Van onze correspondent
Den Haag - Nederland heeft er alsnog mee ingestemd dat het integriteitstoezicht op Sint Maarten - zoals het kabinet Marcel Gumbs altijd al wilde - via een landsverordening wordt geregeld.

Minister Dennis Richardson van Justitie heeft daarover in Den Haag een akkoord bereikt met minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol dat mede namens premier Gumbs is getekend.

De eerder dit jaar door Plasterk via de Rijkministerraad afgekondigde Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) is daarmee van tafel. Die was bedoeld om het openbaar bestuur, maar ook overheidsdiensten op Sint Maarten te onderwerpen aan het toezicht van een volledig door Nederland geregisseerde integriteitskamer.
Het heeft er alle schijn van dat de bewindsman het risico niet heeft aangedurfd de uitkomst van de procedure bij de Raad van State af te wachten. Die heeft immers zijn bedenkingen tegen het instrument AMvRB omdat langs die weg de parlementaire controle wordt omzeild.
Het akkoord met Sint Maarten lijkt sterk op het akkoord dat Aruba en Nederland begin deze maand sloten over het toezicht op de begroting. Aanvankelijk dreigde Plasterk dat eveneens via een AMvRB af te dwingen, maar na maanden geruzie stemde hij - na tussenkomst van premier Mark Rutte - uiteindelijk in met een landsverordening.
Sint Maarten en Nederland zijn het ook eens geworden over de intensivering van de strijd tegen de criminaliteit op het eiland. Den Haag investeert de komende tijd tien miljoen euro per jaar in de versterking van het politiekorps, de Landsrecherche, het Recherchesamenwerkingsteam, het Openbaar Ministerie, het Hof en de Koninklijke Marechaussee. Ook hierover hebben de beide landen maandenlang gebakkeleid.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.