De Lima zou 1,4 miljoen gulden te veel aan zichzelf hebben uitgekeerd.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Anthony de Lima, de ontslagen ceo van datacenter Ctex, krijgt geen geld, zoals hij claimt, maar moet als het aan zijn voormalige werkgever ligt juist nog flink terugbetalen.
Uit documentatie in handen van de redactie van het Antilliaans Dagblad blijkt dat Curaçao Technology Exchange nv (Ctex) hem heeft ‘aangeslagen’ voor zo’n 798.000 dollar (ongeveer 1,4 miljoen gulden) aan eerder door hemzelf aan zichzelf te veel uitgekeerde bedragen.
Het gaat om zowel salarisbetalingen in het verleden, waarvoor volgens Ctex geen budgettaire grondslag bestaat en die nooit rechtmatig door zijn superieuren zouden zijn geaccordeerd, als om vergoedingen die nimmer zijn goedgekeurd. De advocaat van De Lima laat weten: ,,De heer De Lima is Ctex geen cent verschuldigd en beschikt daarvoor over bewijsstukken.”
Zoals deze krant gisteren berichtte, is door De Lima een nieuw kort geding gestart tegen Ctex, waar hij met zijn persoonlijke bedrijf DFT nv minderheidsaandeelhouder in is, namelijk om een ontslagvergoeding af te dwingen.
De ontslagen ceo van het noodlijdende datacenter te Seru Mahuma wil nog bijna 290.000 dollar als ‘beëindigingsvergoeding’ en - apart daarvan - nog eens 330.000 dollar wegens achterstallige vergoedingen. Bij elkaar dus 620.000 dollar.
Een simpele rekensom leert dat wat De Lima volgens Ctex moet ‘terugbetalen’ méér is dan de claim die de ex-topman pretendeert te hebben op het bedrijf. Namelijk bijna 800.000 dollar versus 620.000 dollar.
Ctex, met overheidstelecommunicatiebedrijf UTS als grootste aandeelhouder, heeft De Lima direct al laten weten dat voor zover hij meent nog enige vordering aan salaris, vergoedingen en/of beëindigingsvergoeding te hebben, dit in elk geval verrekend moet worden met de bijna 800.000 dollar die De Lima nog aan Ctex moet terugbetalen.
Het kort geding over de verzochte ontslagvergoeding dient vandaag. Een vorige rechtszaak werd verloren door De Lima. Hij verzocht het gerecht Ctex te bevelen zijn ontslag als ceo door de general board in te trekken. Deze vordering werd door de rechter afgewezen, voornamelijk omdat naar het oordeel van het gerecht De Lima als enige ceo verantwoordelijk kan worden gehouden voor de slechte financiële situatie van Ctex.
Of Ctex/UTS de voormalige topman nog (gemeenschaps)geld moet uitbetalen, is mede afhankelijk van hoe wordt omgegaan met de claim die Ctex - omgekeerd - op De Lima stelt te hebben. Het gaat in elk geval om aanzienlijke bedragen: wat betreft ‘salary payments’ gaat het over de periode 2011 tot en met 2013 om een bedrag van in totaal 1,7 miljoen dollar dat is uitgekeerd, terwijl het goedgekeurde budget 1.141.000 bedroeg, zodat De Lima zichzelf bijna 560.000 dollar uitbetaalde ‘zonder rechtsgrond’.
Ook het bedrag van bijna 240.000 dollar aan diverse ‘expense payments’ over de periode 2010 tot en met 2012, dat is betaald naar aanleiding van een besluit dat door hemzelf was getekend in maart 2013, is niet geaccordeerd door zijn superieuren. Ctex is overigens van mening dat er geen rechtsgrond is voor de gevorderde ontslagvergoeding.
De Lima wordt juridisch bijgestaan door advocaat Linda Douglas van Douglas & Douglas en Ctex door de raadslieden Ursus van Bemmelen en William ten Veen van het kantoor BBV Legal.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).