Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alles lijkt erop te wijzen dat de vijf- tot zestal (ex-)notarissen nog altijd niet uit eigen beweging zijn overgegaan tot betaling van de door hen in het verleden wel geïncasseerde maar nooit aan de overheid afgedragen overdrachtsbelasting.

Het gaat om ten minste 2,8 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld uit een periode waarvan de aktes door het Land zijn kwijtgeraakt.
Vanuit de Staten klinkt intussen indringend de vraag of het niet tijd wordt voor civiele actie. Dit blijkt uit vragen van de fractie van regeringspartij PAIS aan minister José Jardim van Financiën, die op eerdere Statenvragen hierover in maart 2015 antwoordde dat ‘impliciet de opdracht is gegeven om deze gelden te innen’.
Of de (ex-)notarissen inmiddels zijn begonnen te betalen, blijft onduidelijk. Enkele van hen die zich beklaagden over krantenpublicaties - zoals in het Antilliaans Dagblad, dat er een uitvoerige analyse aan wijdde - onder andere omdat zij geen weerwoord zouden hebben gekregen, willen onder geen beding ‘on the record’ iets zeggen en verwijzen voor commentaar naar de notariële vereniging. Met de mededeling dat de krant het ‘nog hoort’. Dat was alweer twee weken geleden.
De vereniging zelf zegt (ook) niets. Onlangs was slechts dit het cryptische antwoord: ,,Er is een wet door de Staten aangenomen waarin de procedure voor het regelen van deze kwestie is vastgelegd en de (ex-)notarissen die hiermee te maken hebben, handelen volgens deze wet. Voor verdere inlichtingen verwijs ik u naar de minister van Financiën en/of het ministerie van Justitie.”
Financiën antwoordt desgevraagd dat ‘de dossiers in behandeling zijn’ maar ‘nog niet betaalklaar zijn’. Voor deze zich al decennia voortslepende kwestie is zelfs speciaal een nieuwe Landsverordening gemaakt en aangenomen, om de overdrachtsbelasting alsnog de schatkist in te laten stromen.
Statenlid en voorman van PAIS, Alex Rosaria, vraagt de bewindsman hoe lang de regering nog van plan is te wachten en wat de regering doet om de belastinggelden alsnog van de voornamelijk voormalige notarissen in te vorderen.
Het gaat allemaal over in het verleden bij en door de belastingdienst zoekgeraakte aktes. De nieuwe, speciaal daarvoor opgestelde, wet maakt het mogelijk dat een ministeriële beschikking de plaats inneemt van de originele verloren gegane akte, waardoor de overdrachtsbelasting betaald kan worden.
Zo’n ministeriële beschikking is echter alleen zinvol als er een belang is bij de originele akte. De betreffende notarissen zelf - die de beschikkingen moeten vragen - hebben er zelf geen direct belang bij. Integendeel, zegt een kritische insider.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.