Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ‘Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao 2015-2020’ beoogt niet zomaar een jeugdplan te zijn dat van bovenaf wordt opgelegd, maar is een programma waar vele stakeholders aan hebben deelgenomen en nog steeds deelnemen, waaronder heel specifiek ook jongeren. Het plan is dan ook niet ‘van deze regering’, maar vanwege het grote maatschappelijke draagvlak, politiek overstijgend. Ook na een eventuele politieke wisseling, zullen de verschillende actoren die bij het actieprogramma betrokken zijn geweest de uitvoering voortzetten en daar ook de eventuele nieuwe politieke actoren op blijven aanspreken. Dat is wat de opstellers van het programma heel bewust voor ogen hebben. Tegenover deze krant wordt gesteld: ,,We willen voorkomen dat een goed algemeen plan dat in principe bij elke politieke kleur past na de verkiezingen van 2016 in een la wordt geschoven. Jeugdontwikkeling is een langdurig proces dat niet gekoppeld kan en mag worden aan een korte politieke regeerperiode. Het is een breed gedragen plan, gelanceerd door het ministerie van Algemene Zaken (AZ), in samenwerking met vakministeries als Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS), Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Justitie en Economische Ontwikkeling (MEO).”
En de samenwerking met de stakeholders en inbreng van de jeugd wordt voortgezet. Vandaag nog is er een eerste bijeenkomst van drie jeugddialogen die georganiseerd zijn rond het woongebied van de jongeren. Vandaag komt de jeugd van Band’ariba bij elkaar, dinsdag 9 juni die van Band’abou en donderdag 18 juni de jeugd van Willemstad. Doel van de jeugddialogen, zo blijkt uit een toegevoegd los vel in het Actieprogramma: ,,‘Voor en door jongeren’: participatie en facilitering door een diverse groep jongeren en young professionals. ‘Niet praten over jongeren, maar met jongeren’: dialoog tussen jongeren, jeugdveld, beleidsmakers en private sector waarbij vernieuwende ideeën van jongeren versmolten worden met de ervaring van professionals in het veld. ‘Signaal vanuit de top, dat de jeugdontwikkeling een prioriteit is op Curaçao’: bij de jeugddialogen zal de regering de introductie verzorgen en zullen andere high level stakeholders actief betrokken worden voor breed politiek en maatschappelijk draagvlak.”
Na deze bijeenkomsten moet duidelijk zijn waar de prioriteiten gelegd worden en welke acties ondernomen moeten worden en zijn er ambassadeurs geselecteerd die het Actieprogramma Jeugdontwikkeling moeten gaan uitdragen.
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).