Door Ton de Jong
Willemstad - De PdVSA investeert genoeg in de raffinaderij op Curaçao om haar draaiende te houden en een mooie winst te generen.

 

 

Om de Isla toekomstbestendig te maken, zijn echter grote investeringen nodig. Alleen dan haalt de raffinaderij 2025.
Eind 1985 nam de PdVSA de exploitatie in handen. Zelf had zij daar geen behoefte aan, maar de politiek in Venezuela wilde zo dicht voor de eigen kust geen vreemd bedrijf in deze sector. Uit rapporten, publicatie en bedrijfsinformatie komt het beeld naar voren van een raffinaderij die de afgelopen dertig jaar net genoeg heeft geïnvesteerd om operationeel te blijven. Volgens opgave van de PdVSA zelf hebben de Venezolanen 1,2 miljard dollar in de raffinaderij gestoken. Daar komt het overheidsdeel van ongeveer 150 miljoen dollar nog bij. Aan ‘routine investments’ is de Isla naar eigen zeggen ongeveer 100 miljoen dollar per jaar kwijt.
De PdVSA geeft aan dat die investeringen vruchten afwerpen. Concrete winstcijfers geeft zij niet, maar de internationale bureaus die gespecialiseerd zijn in oliezaken houden het op 300-400 miljoen dollar per jaar. De overslag bij Bullenbaai is de laatste jaren een kip met gouden eieren.
Volgens Curaçaose oliedeskundige Clark Gomes Casseres heeft de Isla als onderdeel van PdVSA wel degelijk toekomst. ,,Curaçao is integraal deel van het Venezolaanse werkmodel. Het gaat allang niet meer alleen om raffineren, maar ook om mengen en cocktails maken. Daar past de Isla precies in. Niet in 1985 maar nu wel.”
Het jaar 2001 was met gemiddeld 243.000 vaten per dag het topjaar. In 2012 zat de raffinaderij precies op het niveau van 1986, namelijk op 170.000 vaten per dag. De afgelopen twee jaar is de productie verder gestegen.
De Isla kan alleen overleven wanneer het productieproces wordt vernieuwd. De Isla heeft het Paric-project in voorbereiding. Dit investeringsplan van 3 miljard dollar moet leiden tot verschuiving van zwarte producten (onder meer zware stookolie voor schepen) naar witte producten. Van zwavelrijk naar zwavelarm. Als brandstof wordt dan geen asfalt en de ‘heavy fuel’ maar het veel schonere gas gebruikt. Daarover is in maart 2015 een akkoord gesloten met de PdVSA. Het investeringsplan wordt niet uitgevoerd tot er duidelijkheid is over een nieuw leasecontract met het land Curaçao.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten - www.fondsbjp.nl


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.