Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft onlangs aan de verschillende adviesorganen een ontwerplandsverordening ingediend waarin de zogenoemde ‘tax holiday’ oftewel ‘de faciliteitenwetgeving’ vervangen wordt door de Landsverordening faciliteit invoerrechten. In het nieuwe voorstel worden enkele bestaande landsverordeningen samengevoegd en komen sommige landsverordeningen te vervallen. Een van de doelen is om het belastingstelsel te vereenvoudigen.
De nieuwe wetgeving geeft alleen vrijstelling op invoerrechten en onroerend zaakbelasting, maar niet meer op winstbelasting en inkomstenbelasting op winstuitkeringen. Bovendien zijn de belastingfaciliteiten alleen bestemd voor activiteiten die verband houden met hotel, industrie en grondontwikkeling. Andersoortige activiteiten zoals ‘transnational education’ en de creatieve industrie vallen hier buiten. Overigens komt renovatie van hotels niet meer in aanmerking voor belastingvrijstelling want de Landsverordening renovatie hotels komt te vervallen. In de laatste nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) worden deze nieuwe plannen van de regering uit de doeken gedaan. De VBC stelt: ,,Het elimineren van onderdelen van de tax holiday-wetgeving komt neer op het kind met het badwater weggooien.”
De vereniging kan niet begrijpen dat de vrijstelling op winstbelasting en inkomstenbelasting op winstuitkeringen uit de wetgeving zijn gehaald op grond van het argument van de regering in 2015 al een verlaging heeft ingevoerd voor de winst- en inkomstenbelasting. Deze verlaging is volgens de VBC echt niet zo substantieel dat daar een versobering tegenover kan staan. Daarnaast kan de VBC het belastingbeleid niet rijmen met de regeringsspeerpunten binnen de Curaçao Investment and Export Promotion Foundation (Cinex) die vooral de economie wil stimuleren waar het gaat om ‘transnational education’ en de creatieve industrie. ,,Hoe denkt de regering investeerders aan te trekken voor het ontwikkelen van deze activiteiten?”, zo vraagt de vereniging zich af, temeer ook omdat Curaçao zich binnen de regio op deze manier uit de markt prijst.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.