Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft onlangs aan de verschillende adviesorganen een ontwerplandsverordening ingediend waarin de zogenoemde ‘tax holiday’ oftewel ‘de faciliteitenwetgeving’ vervangen wordt door de Landsverordening faciliteit invoerrechten. In het nieuwe voorstel worden enkele bestaande landsverordeningen samengevoegd en komen sommige landsverordeningen te vervallen. Een van de doelen is om het belastingstelsel te vereenvoudigen.
De nieuwe wetgeving geeft alleen vrijstelling op invoerrechten en onroerend zaakbelasting, maar niet meer op winstbelasting en inkomstenbelasting op winstuitkeringen. Bovendien zijn de belastingfaciliteiten alleen bestemd voor activiteiten die verband houden met hotel, industrie en grondontwikkeling. Andersoortige activiteiten zoals ‘transnational education’ en de creatieve industrie vallen hier buiten. Overigens komt renovatie van hotels niet meer in aanmerking voor belastingvrijstelling want de Landsverordening renovatie hotels komt te vervallen. In de laatste nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) worden deze nieuwe plannen van de regering uit de doeken gedaan. De VBC stelt: ,,Het elimineren van onderdelen van de tax holiday-wetgeving komt neer op het kind met het badwater weggooien.”
De vereniging kan niet begrijpen dat de vrijstelling op winstbelasting en inkomstenbelasting op winstuitkeringen uit de wetgeving zijn gehaald op grond van het argument van de regering in 2015 al een verlaging heeft ingevoerd voor de winst- en inkomstenbelasting. Deze verlaging is volgens de VBC echt niet zo substantieel dat daar een versobering tegenover kan staan. Daarnaast kan de VBC het belastingbeleid niet rijmen met de regeringsspeerpunten binnen de Curaçao Investment and Export Promotion Foundation (Cinex) die vooral de economie wil stimuleren waar het gaat om ‘transnational education’ en de creatieve industrie. ,,Hoe denkt de regering investeerders aan te trekken voor het ontwikkelen van deze activiteiten?”, zo vraagt de vereniging zich af, temeer ook omdat Curaçao zich binnen de regio op deze manier uit de markt prijst.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).