Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Suzy Römer is donderdag door gouverneur Lucille George-Wout beëdigd tot de nieuwe minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Römer is direct begonnen. ,,Ik ben gelijk met twee trajecten gestart.”
Het eerste traject betreft urgente, lopende zaken die voortgezet moeten worden sinds het vertrek van voormalig VVRP-minister Earl Balborda. ,,Deze neem ik gewoon over en die worden met de nodige urgentie gedaan, zoals de luchtvaart.” Maar misschien nog wel belangrijker is het tweede traject, dat van een lange termijn beleidsplan. ,,Samen met de verschillende diensten start ik een beleidstraject waarbij wij de planning van Ruimtelijke Planning, Verkeer en Vervoer gaan bekijken, want dat loopt allemaal in elkaar over.”
Vervolgens wil Römer zo snel mogelijk een conferentie beleggen voor stakeholders, waarna een beleidsplan naar de Raad van Ministers en de Staten gaat, aldus de nieuwe minister. ,,We moeten een brede visie vaststellen. Daarna gaan we de diepte in voor bijvoorbeeld ‘wonen’ en andere gebieden. Zo ben ik van plan het aan te pakken”, aldus de VVRP-minister tegenover deze krant.
,,Ik vind dat ruimtelijke ordening iets is voor de lange termijn. Misschien wel tot 2030, zo niet tot 2050. Je kunt niet alleen maar bezig zijn met urgente zaken.” Dat ging de afgelopen periode misschien wel mis, zegt Römer desgevraagd. ,,Ik denk dat er gefocust is op urgente zaken en dat er al veel ligt qua beleid, maar dat is niet samengebracht in één grote visie. Je moet je tijd weten te verdelen tussen urgente zaken en langetermijnplanning, en daar ben ik vanaf mijn eerste werkdag al mee begonnen.”
De nieuwe minister is donderdag gelijk aan het werk gegaan: ,,Ik heb al met de minister van Financiën en de premier gezeten, heb al overleg met de secretaris-generaal van Verkeer en Vervoer gehad en heb al met het managementteam gezeten. Het werk is begonnen.” En dat samenwerken en overleggen wil Römer zo veel mogelijk doorvoeren. Ze geeft aan te focussen op integratie, innovatie en betrokkenheid. ,,We moeten gezamenlijk tot beleid komen met stakeholders die het vervolgens moeten overnemen. Ook burgers moeten zo veel mogelijk betrokken worden bij het beleid van de regering. Ik denk dat het tot tijdswinst leidt, als we allemaal weten waar we mee bezig zijn. Huntu nos por, samen staan we sterker dan alleen. Als ik veilig verkeer wil bevorderen, wil ik ook een bewustwordingsprogramma zodat wij als bevolking ons gedrag in het verkeer aanpassen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).