Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit de Memorie van Toelichting (MvT) van het wetsvoorstel Petroleumlandsverordening blijkt dat het moeilijk is om bij Curaçao gas en olie te vinden. Curaçao wordt in de MvT omschreven als ‘frontier area’. Dit wordt uitgelegd als een gebied dat vanwege de op dit moment beperkte geologische kennis, gecombineerd met de grote diepte van de zee, veel technische en financiële risico’s met zich meebrengt en waar nog nooit petroleum is aangetroffen. ,,Vanwege de hoge kosten en risico’s zijn ‘frontier area’s’ impopulair bij petroleummaatschappijen”, zo staat in de MvT, die vervolgt: ,,In een ‘frontier area’ is het van belang dat met verkennings- en opsporingsactiviteiten wordt begonnen of, nog beter, petroleum wordt aangetroffen. Opsporing en vondsten van petroleum door een petroleummaatschappij, maken het gebied aantrekkelijker voor volgende petroleummaatschappijen.”
Het is om deze reden dat afgezien wordt van het houden van een openbare aanbesteding en dat er geen contractvoorwaarden worden vastgelegd door de overheidsvennootschap Kompania di Petroli i Gas (KPG). ,,Ervaring heeft namelijk uitgewezen dat aanbestedingen voor opsporing en productie van petroleum in ‘frontier area’s’ in het algemeen weinig of geen aanbieders opleveren.” En als vervolgens alle gegevens van aanbieders door een openbare aanbesteding publiekelijk worden, dan schrikt dat petroleumbedrijven af, zo wordt nader uitgelegd. ,,Daarnaast verzwakt een mislukte aanbesteding de onderhandelingspositie van de aanbesteder aanzienlijk bij een toekomstige aanbesteding”, aldus de MvT.

ADletters logo

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).