Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op verzoek van de consumentenstichting Fundashon pa Konsumidó (FpK) heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) per 1 mei van dit jaar nieuwe voorschriften uitgeschreven voor de zogenoemde ‘loan sharks’. Dit zijn particulieren die met vaak hele hoge rentes leningen afsluiten bij kleine (risicovolle) afnemers, vaak juist de arme mensen.
Dit staat het laatste digitale tijdschrift van de FpK. Daarin wordt specifiek genoemd dat nu voorgeschreven wordt dat een kredietverstrekker de cliënt bijvoorbeeld niet mag verplichten een verzekering af te sluiten bij een specifieke verzekeraar. ,,Het afsluiten van een verzekering moet uit vrije wil gebeuren bij een door de cliënt zelf gekozen verzekeraar”, zo benadrukt Marc Marshall, directeur van FpK. Verder zijn er strengere voorschriften met betrekking tot het geven van informatie aan cliënten. Er wordt in feite de grootst mogelijk openheid van zaken vereist waar het gaat om de kredietverstrekker en de lening die uitgegeven wordt. Er moet goed voorlichtingsmateriaal beschikbaar zijn.
Per 1 januari 2016 zullen er bovendien maxima aan rentes toegekend worden. Deze regeling zal voor iedereen gelden, ook voor de bedrijven die buiten het toezicht van de CBCS vallen, zoals de bedrijven die ‘bonnen’ afgeven en particulieren die leningen geven aan cliënten zonder dat de financiële achtergrond van deze personen onderzocht wordt. Hoewel dit leningen zijn met een verhoogd risico, omdat de verstrekker minder zekerheid heeft dat het geld weer terugbetaald wordt, zal de rente toch aan een maximum gebonden worden.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.