De Rotary Club Curaçao is op 23 maart begonnen met het project ‘Moving forward’ waarbij 25 leerlingen van de Gouv. Lauffer vsbo-school gedurende vier schooljaren, indien zij voldoen aan de eisen, een intensief naschools programma zullen volgen totdat zij examen doen.

rotaryclub

Deze leerlingen krijgen thuis - om verschillende redenen - niet de begeleiding die ze nodig hebben. In het programma krijgen zij van maandag tot en met donderdag een lunch en dan anderhalf uur huiswerkbegeleiding. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan sociaal-emotionele vorming, gezonde beweging en cultureel-artistieke vorming en IT en beroepsvorming. Doel is om de leerlingen klaar te stomen voor de maatschappij zodat zij na hun school een baan kunnen vinden of door kunnen stromen naar een vervolgopleiding. Foto Carlo Wallé


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.