Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS is blij dat er een overleg tussen hem en het bisdom heeft plaatsgevonden.
Dat heeft Rosaria tegenover deze krant verklaard. ,,Ik ben blij dat er een dialoog is gevoerd, veranderingen komen via dialoog tot stand”, aldus de leider. Rosaria wilde in afwachting van de gezamenlijke persverklaring met het bisdom, niet ingaan op de inhoud van het overleg dat afgelopen woensdag plaatsvond.
De oproep om een publieke discussie te voeren over de verantwoordelijkheid van de katholieke kerk bij gevallen van seksueel misbruik, werd door sommige mensen in de samenleving opgevat als zou Rosaria tegen de katholieke kerk zijn en zelf ook niet dat geloof belijden, aldus de leider.
,,Ik hecht eraan om duidelijk te maken dat ik katholiek ben, ik ben niet tegen de kerk. Voor mij is de kerk een moreel instituut, een hoge autoriteit. Als zodanig verwacht ik dat de kerk zelfreinigend handelt indien dat nodig is.” Het onderwerp van seksueel misbruik was de afgelopen tijd een issue, maar er zijn naar de mening van de partijleider ook andere thema’s die een publieke discussie vereisen. ,,Er zijn binnen de samenleving een aantal thema’s waar een nationale discussie over gevoerd kan worden. Neem bijvoorbeeld incest of een ander thema als de democratie binnen de samenleving.”
In het geval van seksueel misbruik moet er aandacht zijn voor de slachtoffers die voor het leven getekend zijn, zo merkte Rosaria op. ,,Ik hoop dat wij als samenleving ook het punt bereiken dat wanneer er sprake is van misbruik, wij daar aangifte van doen. Misbruik komt zoals ik ook in de eerdere verklaring noemde, binnen allerlei sectoren van de samenleving voor. Wij moeten niet schromen een aanklacht in te dienen als bijvoorbeeld een sportcoach of de oom van een kind zich schuldig maakt aan misbruik.”

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.